Kredietverstrekking aan bedrijven neemt af

Banken verlenen minder krediet aan bedrijven. De kredietgroei is in het derde kwartaal teruggelopen tot ruim twee procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit blijkt cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

In het derde kwartaal stegen de verleende kredieten van Nederlandse banken aan bedrijven in het eurogebied met zeven miljard euro tot een totaal uitstaand bedrag van 334 miljard euro.

Ondanks de groeivertraging vertoont de bedrijfskredietverlening ten opzichte van een jaar geleden nog een aanzienlijke groei (achtien procent), vooral door de forse krediettoename tot en met halverwege 2008. De drijvende kracht hierachter is de toename van de bedrijfsinvesteringen. Volgens cijfers van het CBS groeiden deze sterk in het eerste halfjaar van 2008, vooral in bedrijfsgebouwen en computers.

Gerelateerde artikelen