Kredietunies maken stapelfinanciering makkelijker

Financiering: Vergroot je kapitaalmarktgeschiktheid met ratings
De Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) start met een centrale stapeldesk en gaat als eerste partner samenwerken met Qredits voor stapelfinanciering. Stapelfinanciering is het combineren van financiering van verschillende financiers voor één kredietnemer.

De VSK start een stapeldesk die voor kredietunies het financieren van een kredietnemer samen met andere financiers gaat faciliteren. Als eerste partner gaat er samengewerkt worden met Qredits. De stapeldesk zal voor de kredietunies contracten afsluiten met andere financiers en het proces rond de financiering in goede banen leiden. Zo ontstaat er één aanspreekpunt voor de kredietunies en financiers waarmee zij samen werken en kan een gezamenlijke financiering sneller worden gerealiseerd.

Voordeel van stapelfinanciering is dat er grotere leningen kunnen worden verstrekt dan een kredietunie alleen kan verstrekken. Financiers kunnen samen een groter bedrag uitlenen en ook het risico delen. De ondernemer wordt minder afhankelijk van één partij voor zijn financiering. Door de stapelfinanciering kan een kredietunie betere en sneller financieringsoplossingen aanbieden aan ondernemers. Juist nu het voor ondernemers de laatste jaren steeds lastiger is geworden financiering te krijgen bieden kredietunies op deze manier een verdergaande oplossing.

Gerelateerde artikelen