Kredietregistratie: 10 procent krijgt opnieuw betalingsprobleem

Bijna 1 op de 10 krijgt binnen jaar weer betalingsproblemen.

Binnen zes maanden na het oplossen van een financieel probleem komt bijna 7 procent opnieuw in de financiële problemen. Dat meldt het Bureau Kredietregistratie (BKR) op basis van de Schulden Monitor, een jaarlijks rapport dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland.

Na één jaar heeft dik 9 procent een nieuw financieel probleem en na vijf jaar is dat opgelopen tot 13 procent. Vooral in de eerste zes maanden is het risico op terugval groot, maar ook daarna is het volgens BKR belangrijk om te blijven monitoren en te voorkomen dat iemand nogmaals in de financiële problemen komt.

Volgens de stichting is er ook veel aanvullend onderzoek beschikbaar naar de terugval na vier tot vijf jaar na beëindiging van een schuldentraject. Zo blijkt dat een op de twee personen weer betalingsachterstanden heeft op nieuwe kredieten na beëindiging van de schuldsanering. Bij schuldregelingen betrof dat een op de drie personen. Dit onderstreept volgens bestuursvoorzitter Peter van den Bosch van BKR het belang dat informatie over kredietgegevens en betaalgedrag minimaal vijf jaar beschikbaar is.

De kans op betalingsproblemen neemt ook toe bij een groter aantal kredieten. Nederlanders met één krediet hebben een kans van 0,6 procent om een betalingsprobleem te krijgen. Bij mensen met vier contracten is de kans al 2,25 procent en met vijf contracten is dat bijna 3 procent.

Gerelateerde artikelen