Kredietcrisis zet traditionele risicomanagementtools voor schut

De weerslag van de kredietcrisis op veel zakenbanken doet managers vraagtekens zetten bij de kwaliteit van hun risicomanagementtools, meldt het tijdschrift The Economist. Value-at-risk (VAR) is bijvoorbeeld een instrument om marktrisico te meten en geeft het maximumbedrag aan dat een bank in een gegeven situatie kan verliezen.

VAR is echter waardeloos om er een crisis mee te voorspellen. VAR gebruikt geaggregeerde historische data. Dat betekent dat de voorspellende waarde van VAR afneemt naarmate een calamiteit langer geleden is. De kans op een crisis neemt echter toe naarmate de voorgaande crisis langer geleden is.

Bovendien werkt VAR katalyserend wanneer markten sterk volatiel worden: piekt een VAR, dan verkoopt een bank of partij activa. En dat leidt weer tot meer volatiliteit. Net als verschillende andere risicomanagementtools pretendeert VAR dat het risico’s kan kwantificeren en daarmee behapbaar kan houden.

Tools leiden dus tot een vals gevoel van veiligheid. Scenarioplanning heeft eveneens zijn handicaps. Er wordt immers van uitgegaan dat geanticipeerd kan worden op het onverwachte. Overige uitdagingen waar risicomanagers voor staan zijn het vervagen van de grenzen tussen de verschillende soorten risico’s en het toenemende aantal nieuwe producten en derivaten die onderling verkocht worden.

Gerelateerde artikelen