Krapte arbeidsmarkt leidt tot forse groei inzet intermediairs

fallback
Maar liefst 69% van de vestigingen heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere vacatures gehad en dit is een flinke toename ten opzichte van 2005, toen lag dit percentage namelijk nog op 52%. In de afgelopen jaren is een duidelijk trend waar te nemen dat de vacaturemarkt zich steeds meer richt op het internet.

Binnen de verschillende wervingsmedia zijn dit jaar vooral het gebruik van de eigen website en de websites van intermediairs in populariteit gestegen. Dit blijkt uit het onderzoek Webwerving 2006 van marktonderzoekbureau Heliview.


Uit het grootschalige onderzoek webwerving onder 700 bedrijven en instellingen blijkt dat het aantal vacatures het afgelopen jaar fors is gestegen met ongeveer 150.000 extra vacatures.


Het totale aantal vacatures kwam daarmee naar schatting op circa 554.625. Ten opzichte van vorig jaar heeft het bedrijfsleven in de afgelopen 12 maanden maar liefst 36% meer vacatures gehad en het aantal vestigingen dat een extern medium gebruikt om deze vacatures op te vullen is dan ook fors gestegen.


Dit jaar zijn alle mediatypen vaker ingezet en de uitbesteding is nu zelfs gestegen naar circa 64% van de bedrijven met vacatures (2005: 56%). De meeste bedrijven met vacatures maken daarbij gebruik van verschillende mogelijkheden via het internet. Zo gebruiken zij vacaturesites (25%), websites van intermediairs (26%) en hun eigen websites (40%).


Opvallend is de toename in het gebruik van de websites van intermediairs. Vorig jaar werden deze sites door 14% van de bedrijven met vacatures ingezet en dit jaar door maar liefst 26%. De verklaring hiervoor is te vinden in de krappe arbeidsmarkt.


Veel bedrijven hebben moeite met het vinden van geschikt personeel en geven er de voorkeur aan om het gehele wervingsproces uit te besteden. Met name de kleinere bedrijven nemen vaker een uitzendbureau of werving- en selectiebureau in de arm.


Verwacht werd dat de gedrukte media ten opzichte van het internet een ondergeschikte rol zou gaan spelen. Het gebruik van de gedrukte media is evenredig gestegen met de toename van het aantal vacatures en in vergelijking met de vacaturesites is deze gestabiliseerd. De gedrukte media wordt door 41% van de bedrijven met vacatures ingezet.


Uit de metingen rondom vacaturesites blijkt dat het dit jaar niet Werk.nl, maar Monsterboard.nl is die de leiding neemt ten aanzien van het gebruik. De drie sites die als bekendste uit de bus komen zijn Monsterboard.nl, NationaleVacaturebank.nl en Jobtrack.nl. Intermediair.nl mag trots zijn op de beste algemene beoordeling.
 


 

Gerelateerde artikelen