Krapte arbeidsmarkt grootste barrière ondernemend Nederland

Krapte arbeidsmarkt grootste barrière ondernemend Nederland
De huidige krapte op de arbeidsmarkt is voor Nederlandse ondernemers de grootste rem op de bedrijfsvoering.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek peilde samen met de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw en werkgeversverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW de stemming van het niet-financiële bedrijfsleven.

Een derde van de ondernemers zegt met personeelstekorten te kampen.  De krapte op de arbeidsmarkt speelt ondernemers al langer parten. Volgens de gepubliceerde conjunctuurenquête is het personeelstekort al voor het vierde kwartaal op rij de grootste belemmering in de bedrijfsvoering. Aan het begin van het tweede kwartaal liet 34 procent van de ondernemers weten hier last van te hebben. Een jaar eerder ging het nog om 13 procent. Voor een vijfde van de ondernemers zijn de tekorten aan grondstoffen, materialen, ruimte en productiemiddelen een bron van zorg. Daarbij wordt de groep ondernemers die zegt niet met problemen te kampen steeds kleiner.

De krapte op de arbeidsmarkt wordt vooral door zakelijke dienstverleners gevoeld, zoals uitzendbureaus. In de winkelbranche namen de tekorten de voorbije maanden het sterkst toe. Bij vier op de tien detaillisten heeft de bedrijfsvoering te lijden van een gebrek aan mensen. Autohandelaren kampten van alle branches het meeste met tekorten aan productiemiddelen. Dit kan samenhangen met het wereldwijde tekort aan chips, dat een rem zet op de productie van auto’s.

Ondanks de personeelstekorten nam het vertrouwen van ondernemers in doorsnee toe. Daarbij speelt vermoedelijk de afbouw van de coronamaatregelen een rol. Volgens het CBS hebben lockdowns en andere maatregelen de laatste tijd voor veel schommelingen gezorgd in het algehele sentiment. Sinds februari dit jaar gelden er nagenoeg geen coronamaatregelen meer. Vooral de horeca ziet de toekomst zonniger in. In de delfstoffenwinning is het vertrouwen wel minder groot geworden, mede door de impact van internationale spanningen zoals de oorlog in Oekraïne.

De gegevens voor het onderzoek zijn in april verzameld. Daarmee is ook de impact meegenomen die de oorlog in Oekraïne heeft op onder andere de inflatie en de problemen in de toeleveringsketens. Voor de komende twaalf maanden leven er bij ondernemers vooral zorgen over de aanhoudende prijsstijgingen.

Gerelateerde artikelen