KPN bereikt overeenstemming met Belastingdienst

fallback
Na vele gesprekken waarbij zorgvuldig de zeer complexe fiscale kwesties en de onzekerheid verbonden aan een fiscale procedure zijn afgewogen, hebben KPN en de Nederlandse belastingdienst een akkoord bereikt over de fiscale gevolgen van de juridische herstructurering van KPN's Duitse mobiele activiteiten (februari 2001) alsmede de herfinanciering van KPN Mobile (december 2002).

Het compromis omvat drie hoofdpunten:

Er is overeenstemming bereikt over de waardering van KPN Mobile voor Nederlandse belastingdoeleinden per december 2002. Deze fiscale waarde heeft directe invloed op het fiscale verlies dat Koninklijke KPN in aanmerking kan nemen en op de daarmee corresponderende winst die bij KPN Mobile in aanmerking moet worden genomen in 2002. Dit verlies en deze corresponderende winst zijn vastgesteld op EURO6 miljard. De Duitse activiteiten worden behandeld als een Duitse vaste inrichting voor Nederlandse belastingdoeleinden.

Het akkoord over de fiscale waardering van E-Plus resulteert in een tijdelijk verlies van EURO11,5 miljard uit de Duitse vaste inrichting van KPN Mobile dat in Nederland in aftrek kan worden gebracht. Dit verlies dient te worden verrekend met toekomstige winsten van E-Plus, terugnamen van afwaarderingen van immateriële vaste activa van E-Plus tot een maximum bedrag van EURO2 miljard of met een fiscale boekwinst bij een hypothetische verkoop van E-Plus. Dit compromis resulteert in een positief effect op het netto resultaat in 2003 van EURO1,08 miljard. Deze toename van het netto resultaat leidt tot een versterking van het eigen vermogen van KPN. Gebaseerd op dit akkoord en afhankelijk van algemene-, economische-, markt- en businessontwikkelingen verwachten Koninklijke KPN en KPN Mobile niet eerder dan in 2006 belasting te hoeven betalen.

Gerelateerde artikelen