KPMG: Winst verzekeraars daalt maar financiële gezondheid niet in gevaar

Verzekeraars zijn financieel gezond, ondanks dalende winst en zorgen over marktvolatiliteit, inflatie en stijgende schadeclaims. Ai en ESG kunnen een positieve rol spelen.

De ontwikkelingen van de laatste jaren – COVID-19, de oorlog in de Oekraïne, hoge inflatie – hadden een aanzienlijke impact op de inkomsten en uitgaven van de vijf grootste Nederlandse verzekeraars: Achmea, ASR, Aegon, Athora en Nationale-Nederlanden. Dat stelt KPMG in het jaarlijkse onderzoek naar de stand van de verzekeringssector.

  • Ai versnelt digitale transformatie sector
  • ESG biedt kansen
  • Aandacht nodig voor marktvolatiliteit, inflatie en stijgende schadeclaims

In 2022 zagen de vijf grootste verzekeraars de winsten dalen, maar ondanks deze grootste winstdaling in vijf jaar, zijn de verzekeraars financieel gezond. De resultaten worden vooral beïnvloed door de beleggingsresultaten.

Hogere kosten

De kosten voor de Nederlandse verzekeraars fluctueren door verschillende factoren, zoals COVID-19, extreme weersomstandigheden, inflatie en stijgende rentetarieven. Schadeverzekeraars kregen te maken met meer claims als gevolg van een toename in verkeersongevallen en stormschade, terwijl zorgverzekeraars hogere claims hadden door het inhalen van uitgestelde zorg.

Toekomstige winstgevendheid

In 2022 stegen de operationele kosten als gevolg van personeelskosten en investeringen in digitalisering. De winstgevendheid nam verder af door tegenvallende beleggingsresultaten en krimpende portefeuilles van levensverzekeringen. Om toekomstige winstgevendheid te waarborgen, zullen verzekeraars volgens KPMG aandacht moeten blijven besteden aan het zoeken naar oplossingen voor marktvolatiliteit, inflatie en stijgende schadeclaims.

ESG en verzekeraars

KPMG ziet volop kansen voor de verzekeringsmarkt. Verzekeringsmaatschappijen kunnen proactief inspelen op opkomende ESG-regelgeving en duurzaamheidsrapportage integreren in hun activiteiten. Het omarmen van ESG-praktijken helpt niet alleen om te voldoen aan wettelijke vereisten, maar biedt ook kansen voor operationele efficiëntie en bedrijfsgroei.

Ai en verzekeraars

Daarnaast spelen kunstmatige intelligentie (AI) en embedded insurance (de naadloze integratie van producten en diensten in de klantervaring) een cruciale rol in het versnellen van de digitale transformatie van de verzekeringssector. Verzekeraars kunnen AI-technologieën zoals ChatGPT inzetten om taken te automatiseren, nauwkeurigheid te verbeteren en klantinteracties te optimaliseren. De financiële impact van deze ontwikkelingen kan aanzienlijk zijn voor verzekeraars die dit soort tools implementeren. Het is wel belangrijk om potentiële risico’s en privacyproblemen bij de implementatie van AI aan te pakken.


Understand the fundamentals of (integrated) risk management and control, including strategic risk, learn more about Key Risk Indicators, explore the risk-return relationship ans learn more of quantitative analysis and its applicatio in the 3 day course ‘Financial Risk Management’ at the Amsterdam Institute of Finance.