KPMG Nederland: omzet daalt, winst stijgt

De omzet van KPMG Nederland daalde afgelopen boekjaar met 1,9 procent van 606 miljoen tot 595 miljoen euro. De winst steeg (excl. KPMG Meijburg) steeg met 3,3 procent tot 54,4 miljoen, blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarcijfers over boekjaar 2013-2014 (eindigend op 30 september).

De omzet in de controlepraktijk daalde met 2,9 procent. De adviespraktijk zag de omzet stijgen met 0,7 procent.

De gemiddelde bezetting daalde met 206 fte’s van 3.131 tot 2.925. Het aantal partners nam af met 18 fte’s, van 167 naar 149. De gemiddelde partnerbeloning komt daarmee op € 364.000. In boekjaar 2012-2013 verdienden de KPMG-partners nog gemiddeld € 315.000.

De totale bedrijfskosten daalden van € 403 miljoen in 2013 tot € 396 miljoen in 2014. De personeelskosten namen met 6,6 procent af, van € 225 miljoen tot € 211 miljoen, vooral als gevolg van de daling van het aantal fte’s.

De overige bedrijfskosten namen echter toe, van € 126 miljoen in 2013 tot € 137 miljoen in 2014. Deze stijging is met name het gevolg van een schikking met het Openbaar Ministerie en andere schikkingen, een voorziening inzake de belastingpositie over 2010 in verband met de ontwikkeling van het kantoorgebouw in Amstelveen en een voorziening die getroffen is voor leegstaande kantoorruimte.

Na een moeilijk jaar, met de focus op stabilisatie, verwacht bestuursvoorzitter Jan Hommen dat 2015 “een jaar van versterken” zal worden.
“Het afgelopen jaar was zonder twijfel één van de moeizaamste jaren uit de bijna 100-jarige historie van KPMG. Er waren gewoonweg te veel incidenten. Met ons veranderprogramma true blue en de veranderingen die we als sector hebben aangekondigd werken we op dit moment hard aan het terugwinnen van het vertrouwen van de maatschappij. We zien goede operationele resultaten bij een fractioneel lagere omzet. Maar door voorzieningen en kosten als gevolg van incidenten uit het verleden is de winst nauwelijks gestegen.”
KPMG investeert de komende drie jaren circa € 8 miljoen extra per jaar om de kwaliteit van de controle- en advieswerkzaamheden verder te verhogen door middel van training, opleiding en procesverbetering. Ook zal dit bedrag worden gebruikt om honderd nieuwe collega’s toe te voegen aan de auditpraktijk bij de start van het nieuwe controleseizoen. Daarmee komt onder andere extra capaciteit beschikbaar voor aanvullende interne dossiercontroles.

Gerelateerde artikelen