KPMG: Nederland goed bestand tegen ingrijpende veranderingen

Nederland scoort hoog als het gaat om veerkracht en weerbaarheid tegen gebeurtenissen die het dagelijks leven ingrijpend kunnen ontwrichten, zoals natuurra

Op de jaarlijkse Change Readiness Index van KPMG neemt Nederland een zevende positie in en laat vooraanstaande landen als Frankrijk en Duitsland achter zich. Voor het onderzoek zijn wereldwijd ruim 130 landen onderzocht naar de mate waarin zij bestand zijn tegen onverwachte en ingrijpende veranderingen.

“Nederland scoort vooral goed als het gaat om het opleidingsniveau van de werknemer en de mate waarin ondernemerschap door de overheid wordt gestimuleerd”, zegt Jerwin Tholen van KPMG Sustainability. Tholen: “En ons land beschikt over een aantal ‘sociale vangnetten’, waardoor de saamhorigheid in de samenleving groot is. Bovendien maakt ons land gebruik van de nieuwste technologiëen en beschikken wij over een uitstekend zorgstelsel, waardoor de arbeidsproductiviteit hoog is. Door onze veerkracht is Nederland net als bijvoorbeeld Zweden en Duitsland ook in staat grote groepen migranten op te nemen zonder dat de samenleving hierdoor wordt ontregeld. Andere welvarende landen in Europa die lagere posities innemen op de ranglijst, zoals Spanje en Griekenland, hebben hier veel meer moeite mee en hebben duidelijk moeite om met dit soort structurele veranderingen om te gaan.” 

Zwitserland voert ranglijst aan

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat Zwitserland het best bestand is tegen gebeurtenissen die het land zouden kunnen ontwrichten. Het land is vooral veerkrachtig vanwege haar flexibele arbeidsmarkt, de economische verscheidenheid, de open economie en de aandacht die het heeft voor innovatie en onderzoek & ontwikkeling. Daarnaast beschikt Zwitserland over een uitstekend ondernemingsklimaat, waardoor bedrijven bereid zijn aanzienlijk te investeren in de economie. En de solide financiële infrastructuur biedt ondernemers en ondernemingen voldoende en solide financiering, waardoor zij in staat zijn de zakelijke mogelijkheden die het land biedt, te benutten. Zwitserland wordt gevolgd door Zweden en de Verenigde Arabische Emiraten.  

Meer grip op sociale vraagstukken

“De weerbaarheid van landen en het vermogen adequaat te reageren op ingrijpende veranderingen in de wereld wordt steeds belangrijker bij het realiseren van een duurzame economie en een verantwoordelijke samenleving”, zegt Tholen. Tholen: “De index geeft een goed inzicht in de veerkracht van landen. Dat is in een aantal opzichten belangrijk. Zo stelt een hoge weerbaarheid landen in staat beter om te gaan met een aantal sociale vraagstukken, zoals demografische veranderingen. Nu de bevolking in zowel de ontwikkelde als de opkomende landen steeds ouder wordt, is goede zorg steeds belangrijker. Steeds meer landen hebben te maken met een ouder wordende bevolking. Onze barometer maakt inzichtelijk op welke terreinen landen stappen moeten zetten om tegemoet om te voorzien in de gevolgen van deze demografische transitie. Maar ook voor bedrijven is inzicht in de veerkracht van een land van groot belang. Het geeft ondernemingen een beeld van de zakelijke kansen van een land. Maar ook van de risico’s die bedrijven bijvoorbeeld in hun supply chain lopen. Bovendien is het voor veel bedrijven van groot belang om te kunnen bepalen of zij in een specifiek land hun doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling kunnen realiseren.”

Gerelateerde artikelen