KPMG investeert 54 miljoen euro in komende drie jaren

Vandaag heeft KPMG haar businessplannen voor de komende drie jaren gepresenteerd, waarmee het Big4-kantoor de norm in de sector wil worden.

De plannen en het onderliggend investeringsprogramma van 54 miljoen euro voor de komende drie jaren richten zich op drie prioriteiten:
– verdere groei van met name de Advisory business
– voortgaande proces-en efficiencyverbetering gericht op hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening
– aanpassing van de organisatie.

Groei
De groei van de business komt uit de uitbreiding en vernieuwing van het aanbod van de dienstverlening, gebaseerd op een groeiende vraag uit de markt. In het bijzonder zijn de groeiplannen gericht op technologie-gebaseerde adviesdomeinen als Cyber Security en Data & Analytics; geïntegreerde oplossingen zoals Big Data, Real Estate Advisory, Integration & Separation en de groei van recente acquisities w.o. CrimsonWing en THT.

Procesverbetering
Investeringen in mensen door training en opleiding, systemen en processen en verdere standaardisatie moeten blijvend hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening waarborgen. De investeringen zijn ook gericht op het doorvoeren van een aanzienlijke efficiencyverbetering, in de audit-praktijk maar ook in andere delen van de organisatie.

Organisatie
De verplichte kantoorrotatie brengt een nieuwe realiteit met zich mee. Voor Audit heeft dit een margedruk als gevolg gehad. In combinatie met de groei van Advisory vergt dit een aanpassing van de organisatie en een noodzakelijke reductie van de algemene kosten. Dat resulteert o.a. in een reductie van 50 fte’s binnen de ondersteunende diensten (18%). Deze reductie zal de komende drie jaar voornamelijk via natuurlijk verloop worden gerealiseerd. De samenstelling van de partnership van KPMG in Nederland wordt actief vernieuwd door de voorgenomen benoeming van circa 40 nieuwe Partners en Directors per 1 oktober a.s.

Jan Hommen, voorzitter van de Raad van Bestuur: “De plannen voor de komende drie jaren bieden een veelbelovend, solide en tegelijkertijd realistisch perspectief. Met elkaar hebben we inmiddels een bestendig fundament gelegd om deze plannen succesvol te kunnen uitvoeren. We zijn tevreden met het resultaat van de wettelijk verplichte kantoorrotatie. We hebben prachtige nieuwe klanten mogen verwelkomen en we gaan onder andere 7 van de 25 AEX-fondsen controleren. De rotatie heeft ook nieuwe kansen voor Advisory opgeleverd. Die worden nu al benut door middel van adviesopdrachten bij klanten waar we voorheen de controle deden. Niettemin moet er nog veel gebeuren. We moeten ons kostenniveau aanpassen aan de omvang van de business. Daar horen ook pijnlijke maatregelen bij. En we zullen de nog niet afgeronde dossiers uit het verleden moeten verwerken.”

Hij vervolgt: “De implementatie van de plannen vergt een grote inspanning van al onze mensen en substantiële investeringen. Bij de uitvoering hiervan kunnen we bouwen op een team van bijzonder getalenteerde en toegewijde mensen. Daarnaast hebben wij de grote en loyale steun van ons internationale netwerk. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de co-investering van KPMG International van €30 miljoen in ons investeringsprogramma dat voor de komende drie jaren in totaal €54 miljoen bedraagt. KPMG International doet dat omdat ze vertrouwen heeft in onze plannen en gelooft in de realisatie ervan. Onze ambitie om de top van de audit en adviessector in Nederland te zijn wordt volledig gesteund omdat KPMG Nederland een essentieel onderdeel van het internationale KPMG-netwerk is.”

 

 

Gerelateerde artikelen