Kosten regeldruk met 2,5 miljard euro verlaagd

De doelstelling van het kabinet om de regeldruk voor burgers, bedrijven en professionals met 2,5 miljard euro te verlagen is gehaald. Om ook in de toekomst

Dit maakt minister Kamp van Economische Zaken, mede namens de ministers Blok (Wonen & Rijksdienst) en Plasterk (Binnenlandse Zaken), vandaag bekend.
 
Minister Kamp: “Het is een belangrijke mijlpaal dat de kabinetsdoelstelling om de regeldrukkosten met 2,5 miljard euro te verminderen is gehaald. Maar, het is geen reden om achterover te leunen. We blijven nieuwe knelpunten opsporen en aanpakken. Wanneer burgers, bedrijven en professionals in hun werk steeds minder regeldruk ervaren wordt ondernemen en het opzetten van nieuwe initiatieven makkelijker. Dat leidt niet alleen tot groei en vernieuwing maar maakt het dagelijkse werk voor hen ook leuker. Daar profiteren we allemaal van.”
 
Meer ruimte door minder regels

Het invullen van in totaal 2,59 miljard euro aan maatregelen doet het kabinet niet alleen, het werkt samen met vele verschillende sectoren aan het verminderen van de regeldruk. Zo heeft de Rijkdienst voor het Wegverkeer (RDW) de tenaamstelling van voertuigen gemoderniseerd in samenspraak met het bedrijfsleven. De gegevensuitwisseling is gedigitaliseerd en vereenvoudigd, onder andere door de invoering van de kentekencard. Deze regeldrukvermindering levert ruim 59 miljoen euro op. Het UWV heeft samen met banken en hypotheekadviseurs de papieren werkgeversverklaring voor hypotheekverstrekking overbodig gemaakt. Bedrijven en burgers besparen hiermee gezamenlijk een half miljoen uren per jaar.

Maatwerkaanpak
 
In elf sectoren, zoals de zorg, de bouw en de kinderopvang, wordt via een maatwerkaanpak gewerkt aan het wegnemen van knelpunten die voortkomen uit regeldruk. Zo werken binnen de sector Winkelambacht branches en gemeenten samen aan oplossingen voor lokale winkeliers. Dat heeft in IJsselstein geleid tot een einde aan o.a. toeristenbelasting en havengeld. Amsterdam heeft de tijden voor bevoorrading van winkels verruimd. En Capelle aan den IJssel heeft kort parkeren met de blauwe schijf in winkelgebieden gratis gemaakt.
 
Nieuw regeldrukcollege

Het kabinet acht het noodzakelijk om ook in de toekomst voorgenomen wet- en regelgeving op een onafhankelijke en externe wijze te blijven toetsen op regeldruk. Om dit te garanderen komt er per 1 juli 2017 een nieuw en onafhankelijk regeldrukcollege. Dit college neemt de taak over van Actal, dat in 2000 werd aangesteld om te adviseren over hoe de regeldruk in Nederland kon worden verlaagd. Met deze overgang blijft er aandacht voor het voorkomen van onnodige regels. Een goede afweging tussen de kosten en economische- en maatschappelijke baten van voorgenomen besluitvorming staat hierbij centraal.
 
Het kabinet start met het treffen van voorbereidingen voor de overgang naar dit nieuwe college. In het mandaat zal ook worden opgenomen welke ondersteuning dit college het kabinet kan bieden, bijvoorbeeld de berekening van regeldrukeffecten van ingediende amendementen.

Gerelateerde artikelen