‘Korting pensioenen steeds waarschijnlijker’

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand juli constant gebleven op 97%. Hiermee wordt het steeds waarschijnlijker dat pensioenfondsen in 2017 moeten korten op de uitkeringen.

Dat komt doordat de beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, in juli constant bleef op 99% en daarmee onder het vereiste niveau ligt. Veel gepensioneerden zullen de gevolgen van de huidige economische omstandigheden in hun portemonnee gaan voelen. Per saldo gaat het om de pensioenen van 6,5 miljoen Nederlanders. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Historisch lage rente

Door de lage actuele dekkingsgraad daalt de beleidsdekkingsgraad op termijn verder. De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf voorgaande maanden. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan circa 104,3% is er sprake van een dekkingstekort.

De rente voor lange looptijden daalde in juli verder met ongeveer 15 basispunten en bereikt een historisch laag niveau van 0,73%. Ook het effectieve rendement op bedrijfsobligaties met een relatief goede kredietwaardigheid (‘investment grade’) daalde verder tot ruim onder de 1%.

“In de tweede helft van het jaar zal een aanzienlijk herstel van de dekkingsgraden moeten optreden om kortingen te voorkomen,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. “Als de economische omstandigheden niet veranderen, zullen veel pensioenen gekort moeten worden. Het gaat hierbij in potentie om de pensioenen van 6,5 miljoen Nederlanders.”

Verplichtingen gestegen; vermogen gestegen

De rente voor lange looptijden daalde in juli verder met ongeveer 15 basispunten. Door toepassing van de Ultimate Forward Rate (UFR) wordt dit effect enigszins verzacht, waardoor de verplichtingen per saldo met bijna 3% stegen.

De waarde van de totale beleggingsportefeuille steeg in juli per saldo met ongeveer 3%. Als gevolg van de gedaalde rente steeg de waarde van de (langlopende) vastrentende waarden. De obligatieportefeuille steeg met ruim 2%. De wereldwijde aandelenmarkten lieten in alle regio’s een positief beeld zien en sloten juli af met een winst van gemiddeld zo’n 4%. De daling van de aandelenkoersen na Brexit is inmiddels volledig gecorrigeerd. Vastgoed deed het goed in juli en noteerde een winst van bijna 7%.

Gerelateerde artikelen