Korting op boete AFM bij opbiechten fout

Korting op boete AFM bij opbiechten fout
Overtreders van financiële regels kunnen 15% lagere prent krijgen.

Als een onderneming of bestuurder bereid is een overtreding van financiële wet- of regelgeving te erkennen en de boete te accepteren, kan de AFM de boete verlagen met 15 procent. Er volgt dan ook een verkort boetebesluit. 

Dat meldt de financiële waakhond AFM. De vereenvoudigde afdoening die de AFM introduceert is gericht op een snelle en definitieve afronding van een boetezaak. Er zijn dan geen langdurige en kostbare juridische procedures nodig.

Dat kan in het belang van zowel de overtreder als de AFM zijn, stelt de waakhond. Zo kan de overtreder de zaak achter zich laten en de AFM haar handhavingscapaciteit effectiever inzetten.

De AFM zal per boetezaak bekijken of vereenvoudigde afdoening een optie is. Bij de afweging kunnen verschillende factoren een rol spelen. Bijvoorbeeld of er principiële kwesties spelen die vragen om een volledig uitgewerkt besluit, en of het in geval van meerdere samenhangende boetezaken haalbaar is. Ook de houding van de overtreder in het proces kan meewegen. 

De werkwijze van de AFM is beschreven in de ‘Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken AFM’. De werkwijze gaat in per 1 februari 2022.