Kort geding tegen NOvRA

De beroepsorganisaties voor accountants en controllers NIVRA en NOvAA spannen een kort geding aan tegen de nieuwe adviseurvereniging NOvRA. De twee organisaties hadden NOvRA reeds schriftelijk gesommeerd te stoppen met het gebruik van de naam NOvRA, alsmede de titels RAA en AAA omdat deze teveel lijken op hun eigen titels.

NOvRA hebben hun naam geregistreerd in het Benelux merkenregister, en een aanvraag gedaan voor de titels RAA en AAA. De adviseurvereniging is niet op de sommatie van NIvRA en NOvAA ingegaan. Daarom hebben beide organisaties besloten tot het nemen van juridische stappen.

NIVRA en NOvAA maken zich zorgen over mogelijke verwarring naar de markt rondom het gebruik van de accountantstitel. Daarom eisen zij dat de NOvRA het gebruik van hun naam en titels staakt en de registratie en aanvraag in het merkenregister overdraagt aan de beroepsorganisaties. Bovendien moet de NOvRA domeinnamen waarin de termen voorkomen overdragen.

Ook hebben de beroepsorganisaties bezwaar tegen het feit dat de NOvRA de leden van NIVRA en NOvAA probeert te bewegen hun lidmaatschap van deze organisaties op te zeggen. NIVRA en NOvAA benadrukken dat de titel accountant in Nederland een wettelijk beschermde titel is, die strikt is voorbehouden aan hun leden.

Bron: De Accountant

Gerelateerde artikelen