Kort geding boze franchisers tegen Intertoys

Zij vinden het aangeboden contract na de doorstart in strijd met eerdere ­basisafspraken.

Daarom bereidt een groep van twintig franchisers van het failliete Intertoys een rechtszaak voor. Ze vinden het contract 'slecht en onevenwichtig'. Ze voelen zich gedwongen te tekenen omdat ze anders binnenkort worden afgesloten van de formule, blijkt uit correspondentie in handen van het FD. Met een gang naar de rechter hopen zij onder meer afsluiting van het IT-systeem, dat ze nodig hebben voor hun voorraadbeheer, te voorkomen.

Lees ook: Experts geven tips om faillissement te voorkomen

Intertoys ging in februari failliet, maar maakte vorige maand een doorstart, als onderdeel van de Portugese investeerder Green Swan. Individuele franchisers moesten met het doorgestarte bedrijf een nieuw contract sluiten voor hun winkel.
Franchisers kwamen met de nieuwe eigenaar hierover een aantal basisafspraken overeen. Zo zouden afspraken goed controleerbaar zijn en winsten redelijk verdeeld worden. Het contract waar Intertoys vervolgens mee kwam, voldoet hier niet aan, stelt advocaat Jacco van Lint in de uitgelekte correspondentie.

Zeer negatief

De advocaat zegt dat de twintig franchisers zeer negatief zijn over het voorgelegde contract. Afhankelijk van hun rechtsbijstandsverzekering doen zij wel of niet met de zaak mee, zeggen bronnen rond de franchisenemers.