Koos Michilsen: “Het nieuwe zorgstelsel zorgt voor enorme cashflowproblemen”.

fallback
Terwijl de overheid met luchtige reclamespotjes (ziekenfonds of particulier?) de burger alvast aan het voorbereiden is op de komst van het nieuwe zorgstelsel in 2006, klinken er nog voordat de basisverzekering een feit is, al verontrustende klanken uit de financiële hoek. Experts op het gebied van credit management verwachten dat er met het komende stelsel enorme cashflowproblemen zullen ontstaan. Op den duur zal dit leiden tot Amerikaanse taferelen waarin duizenden mensen onverzekerd rond zullen lopen, zo is hun voorspelling.

Koos Michilsen is één van die bezorgde financials. Hij is commercieel directeur bij Arachnicon, een Nederlands Incassonetwerk van Gerechtsdeurwaarders. Volgens Michilsen hoef je geen hoogopgeleide credit manager te zijn om te kunnen voorspellen dat het nieuwe zorgstelsel voor een hoop cashflowproblemen gaat zorgen. “Nederland telt op dit moment ruim 10 miljoen mensen die verzekerd zijn via het ziekenfonds. Daarvan zijn er al een paar honderd duizend die nu al problemen hebben om maandelijks hun nominale premie te betalen. Dat probleem wordt alleen maar groter als deze groep zelf op zoek moet naar een verzekering die ook nog eens drie keer zo duur gaat worden”.

Scheiding
Michilsen voorziet een situatie in Nederland die vergelijkbaar is met het twee-lokettensysteem van de Verenigde Staten; ofwel een grote scheiding tussen wel- en niet-verzekerden. “Er zal hier straks een grote groep onverzekerd rondlopen. Ik verwacht niet dat we deze mensen in de kou laten staan als ze zorg nodig hebben; dat is maatschappelijk gezien gewoonweg onacceptabel. De vraag is echter wel: wie incasseert de schade?”

“Ik ben zeker geen tegenstander van meer marktwerking in de zorg, maar bij de huidige plannen van Hoogervorst zet ik op een aantal punten wel mijn vraagtekens. Hoe zit het bijvoorbeeld met de regelgeving voor zorgverzekeraars? In het nieuwe stelsel hebben zij een acceptatieplicht. Dat betekent dat zij niemand meer kunnen weigeren. Ze beschikken daarentegen wel over het zogenaamde schorsingsrecht. Consequente wanbetalers kunnen bijvoorbeeld na een bepaalde periode op straat worden gezet. Veel lost het niet op, want de debiteur klopt gewoon weer aan bij een andere zorgverzekeraar, die hem op basis van de acceptatieplicht moet accepteren”.

Premieachterstand
“Je krijgt dus een grote groep zwervende debiteuren die van de ene naar de andere verzekeraar overstapt en bij wie de verzekeringsschuld al snel onoverbrugbaar wordt. Dat creëert weer een nieuw probleem. Elke zorgverzekeraar heeft weliswaar de eerder genoemde acceptatieplicht, maar wordt geacht bij iemand die zich wil verzekeren eerst de premieachterstand te innen die de persoon in kwestie heeft opgebouwd. Verhoogd met een boete van 30% over die achterstand. Het gevolg laat zich gemakkelijk raden: veel onverzekerden kunnen de premieachterstand en boete niet betalen en blijven onverzekerd waardoor hun achterstand (en de boete) steeds hoger wordt”.

Bij een verzekerde met een premieachterstand kan de verzekeraar weliswaar via een gang naar de rechtbank die verzekerde (debiteur) tot betaling dwingen, maar dit dwangmiddel is volgens Michilsen niet dwingend genoeg. “Een wanbetaler voor het kantongerecht slepen is een tijdrovende en kostbare procedure. Voor veel wanbetalers is het bovendien een herhalingsoefening”.

Dwangbevel
Het lijkt Michilsen zinvol dat zorgverzekeraars het recht van parate executie krijgen. “Dat betekent dat ze zelf een dwangbevel mogen uitvaardigen. Organisaties als de Kamers van Koophandel hebben dat recht ook, waarom zouden zorgverzekeraars het niet mogen krijgen”. Een andere optie is volgens Michilsen de zogenaamde `veroordeling ten titel van nakoming’. Dat is een vonnis (of titel) toegekend door de rechter, waarmee de zorgverzekeraar, zonder daartoe telkens een kostbare procedure te moeten voeren, bij de nalatige debiteur schulden kan incasseren die in de toekomst kunnen ontstaan.

Michilsen voorziet nog meer problemen als het gaat om de plannen van Hoogervorst. Hij doelt dan vooral op de wijze waarop de zorgtoeslag wordt uitgekeerd. “De fiscus maakt die toeslag straks rechtstreeks over op de rekeningen van de mensen die hier recht op hebben. Je kunt nu al met zekerheid zeggen dat veel mensen dat bedrag in cash niet zullen besteden aan zorg, maar aan andere dingen. De problemen die dat oplevert laten zich niet moeilijk raden. Waarom wordt het geld niet rechtstreeks naar de verzekeraar overgemaakt? Deze verrekent het vervolgens met de premies van de personen die recht hebben op zorgtoeslag.

Zorgverzekeraars doen er volgens de commercieel directeur van Arachnicon verstandig aan om hun beleid op het gebied van credit management aan te passen. “Concreet betekent dat debiteuren worden onderverdeeld in risicoprofielen. Wanneer houdt het commercieel belang om een klant te behouden op als je te maken hebt met een wanbetaler? Dit soort vragen zullen verzekeraars zichzelf moeten stellen, zeker als de plannen van Hoogervorst ongewijzigd blijven”.

N.B. Op 15 november aanstaande organiseert Arachnicon over dit thema een seminar met als titel Nieuwe Zorgverzekeringswet versus credit management – Wie incasseert de gevolgen?)

Mogen wij u ook interviewen? Heeft u onlangs als controller of financieel-manager een interessante carrière-stap gemaakt? Een stap die u met 10.000 collega’s wilt delen? Stuur dan een mailtje met een korte toelichting naar de redactie. Dan kunnen onze journalisten u interviewen.

Gerelateerde artikelen