Koninklijke bedrijven zijn financieel betrouwbaar

Graydon deed onderzoek naar de Nederlandse bedrijven met het predicaat koninklijk. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke bedrijven er over het algemeen goed voor staan en sneller betalen dan landelijk gemiddeld.

Opzet onderzoek
Het ANP kwam afgelopen week met een bericht dat Nederland op weg is naar 500 hofleveranciers. Graydon nam een representatieve steekproef en onderzocht de koninklijke bedrijven op betaalgedrag en kans op wanbetaling (PD-rating).

Sneller geld voor je waar
Gemiddeld genomen betalen de bedrijven met een koninklijk predicaat een stuk sneller dan landelijk gemiddeld. Dit verschil bedraagt zo’n 22%.

Koninklijke bedrijven doen het goed
Financieel gezien staan de koninklijke bedrijven er beter voor dan landelijk gemiddeld. Zij scoren wezenlijk beter op de rating AAA en AA (= zeer lage en lage kans op wanbetaling), vergelijkbaar op gemiddelde kans op wanbetaling (A t/m BB) en aanzienlijk lager dan landelijk gemiddeld bij rating B (=hoge kans op wanbetaling).

Oude bedrijven
De onderzochte bedrijven bestaan soms al honderden jaren. De oudste onderzochte onderneming werd in 1683 opgericht. Sowieso moet een onderneming al minstens 100 jaar bestaan om in aanmerking te komen voor het predicaat “Koninklijk.” Koninklijke bedrijven die een recentere startdatum hebben, zijn ontstaan uit samenvoegingen of fusies.

Over de PD-rating
Deze rating geeft de financiële sterkte van een onderneming weer. De PD-rating toont op overzichtelijke wijze de kans op wanbetaling. De PD-rating wordt uitgedrukt in een combinatie van letters, waarbij de Triple AAA rating de hoogst mogelijke is. Hoe hoger de rating, hoe lager het kredietrisico. 10 mogelijke ratings zijn: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, waarbij D aangeeft dat het bedrijf in staat van insolventie verkeert.

Bron: Graydon

Gerelateerde artikelen