Klimaatrisico’s grootste zorgen op lange termijn

Klimaatrisico’s grootste zorgen op lange termijn
Op korte termijn baren verdeeldheid, levensonderhoud en gezondheid zorgen.

De grootste wereldwijde risico’s op lange termijn hebben betrekking op het klimaat. Hier is ook de grootste bezorgdheid over. Maar op korte termijn gelden de grootste zorgen de maatschappelijke verdeeldheid, crises in het levensonderhoud en de verslechtering van de geestelijke gezondheid.

Dat staat in het onlangs verschenen Global Risks Report 2022. Daarin staat ook dat de meeste deskundigen denken dat het herstel van de wereldeconomie de komende drie jaar wisselvallig en ongelijkmatig zal verlopen.

Het rapport, dat nu voor de zeventiende keer verschijnt, is bedoeld om leiders te stimuleren om buiten de driemaandelijkse rapportagecyclus te denken en beleid te ontwikkelen dat risico’s beheert en de agenda voor de komende jaren bepaalt.

Het rapport verkent vier gebieden van opkomende risico’s, namelijk: cyberveiligheid, concurrentie in de ruimte, klimaatverandering en migratiedruk. Elk van deze risico’s vereist wereldwijde coördinatie om succesvol te kunnen worden beheerd.

Voor Nederland is de top vijf grootste risico’s als volgt:

  1. Het niet slagen van klimaatregelingen
  2. Afnemende sociale samenhang
  3. Het niet succesvol implementeren van cyberbeveiligingsmaatregelen
  4. Het barsten van de asset bubbel in de grote economieën
  5. Schuldencrises in de grote economieën