Klimaatakkoord bedreigt bedrijven in energiesector

Miljardeninvesteringen van olie- en energiebedrijven die in korte tijd waardeloos worden door de ontwikkelingen rondom het klimaat.

Voorbeelden zijn kolencentrales die moeten sluiten en de exploitatie van nieuw ontdekte olievelden die stilvalt. Hoeveel desinvestering kan een sector aan? Kredietverzekeraar Euler Hermes onderzocht de energiesector en concludeert dat versneld waardeverlies en diverse bijkomende risico’s de traditionele energiesector serieus bedreigen.

Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting bij Euler Hermes Nederland: “Elke industrie is gewend aan investeringen die door de tijd achterhaald worden. Maar in de energiesector gaat het nu wel heel hard. Nieuwe kolencentrales kosten al gauw 2 miljard euro. Om die investering terug te verdienen moeten ze een flinke tijd draaien. Maar dat zit er niet in met het huidige klimaatbeleid en de energietransitie die gaande is. Dat geldt zeker voor Europa. Eenzelfde beeld laten investeringen in olievelden zien. 

Ook daarvan is de toekomst op de middellange termijn uiterst onzeker. Veel conventionele energiebedrijven beschikken over assets die relatief snel waardeloos worden en hierdoor afgeboekt worden. Bovendien wordt financiering moeilijker omdat deze activa niet meer als ‘collateral’ aanvaard worden door de financiers. Niet alleen op bedrijfsniveau, maar ook sectorbreed leidt dat tot grote instabiliteit die zich moeilijk laat voorspellen.”

Impact groter dan gedacht
Onderzoekers van Euler Hermes schatten dat de energiesector tot 2035 te maken krijgt met een gigantisch waardeverlies ergens tussen 0,3 en 1,6 biljoen dollar. “Vele industrieën worden door het klimaat geraakt, maar geen enkele sector zo hard als de energiesector. En de vraag is tot hoever de impact reikt.” 

Volgens Geeroms zijn er naast het directe waardeverlies tal van afgeleide risico’s. Als voorbeeld noemt hij dat veel energiebedrijven gedwongen hun koers radicaal omgooien. “Ze moeten vertrouwde paden verlaten en op de tast naar nieuwe verdienmodellen. Die transformatie brengt allerlei uitvoeringsrisico’s met zich mee. Ook moeten ze dealen met voortdurend nieuwe overheidsregels. Verder zien ze subsidies wegvallen voor hun gevestigde technologieën.”

Verzwakte balans
Een ander risico vormt de verzwakte balans van energiebedrijven. “Door het waardeverlies neemt de financiële kracht af. Er zijn minder activa beschikbaar als onderpand voor financieringen.” Volgens Geeroms verliezen conventionele energiebedrijven aan kracht, terwijl wankele nieuwkomers in aantal stijgen. “De sector raakt daardoor uit evenwicht. Leveranciers moeten daar rekening mee houden. De kans op grotere betalingsachterstanden en faillissementen neemt toe.”

Volgens Geeroms houdt Euler Hermes er rekening mee dat het in de energiesector de komende tijd harder bergafwaarts kan gaan dan alom wordt aangenomen. Verder kijkt de kredietverzekeraar kritisch naar industrieën met kapitaalintensieve installaties die direct gelieerd zijn aan energie en emissies. Geeroms noemt als voorbeeld staalproductie, automobielindustrie, pulp- en papierverwerkers en kunstmestproducenten.

Het bijbehorende rapport van Euler Hermes kunt u bekijken op: https://www.eulerhermes.nl/kennis-tips/rapporten/rapport-energie.html