Kleinste MKB’ers op SEPA-gebied

De in januari gehouden SEPA monitor onder MKB en Middelgrootbedrijven laat zien dat voornamelijk de kleinste MKB'ers (tot 5 werknemers) nog een afwachtende houding ten aanzien van SEPA aanhouden.

Er blijkt een gestegen SEPA bewustzijn, een gestegen SEPA-kennisniveau en daarmee samenhangend een gestegen percentage van bedrijven met meer dan 20 medewerkers te zijn die gestart zijn met de voorbereidingen voor de SEPA-migratie. Alleen bij bedrijven met minder dan 20 werknemers is er nog een relatief grote groep die (vrijwel) geen kennis over SEPA heeft.

Binnen de sectoren zijn ook opvallende verschillen waar te nemen. Sectoren als industrie, groothandel, detailhandel en informatie & communicatie lopen voorop in de SEPA migratie, terwijl de sectoren bouw, zorg en cultuur, sport &recreatie lijken achter te blijven. Gedeeltelijk lijkt dit samen te hangen met de verwachte gevolgen van SEPA voor de eigen organisatie: sectoren die voordelen verwachten van SEPA lopen voorop.

Bron: DNB

Gerelateerde artikelen