Kleinere onderneming huiverig voor aanpassingen pensioenregeling

Waar grote ondernemingen actief werken aan het veranderen van hun pensioenregeling, zijn kleinere ondernemingen veel minder van plan om wijzigingen aan te brengen. Ondanks oplopende kosten en aankomende wetgeving willen zij zo weinig mogelijk veranderen.

De kosten van pensioen voor werkgevers en werknemers zijn enorm toegenomen door de dalende rentestand en stijgende levensverwachting. Uit een onderzoek onder de lezers van het magazine Pensioen van Deloitte blijkt echter dat met name kleinere ondernemingen zo min mogelijk willen wijzigen aan de pensioenregeling. Hiermee nemen zij kennelijk voor lief dat diezelfde regeling in de toekomst met een aanzienlijk hoger kostenplaatje gepaard gaat. Gezien de economische omstandigheden is dat bijzonder onlogisch.
 
Een verklaring kan zijn, dat deze werkgevers onvoldoende zicht hebben op de omvang van de kostenstijgingen. Deze kostenstijgingen zijn namelijk (deels) onzichtbaar voor ondernemingen die een langlopend verzekeringscontract hebben voor hun toegezegde pensioenregeling, bijvoorbeeld een middelloonregeling bij een verzekeraar. Deze kostenstijgingen worden pas in volle omvang duidelijk op het moment dat het huidige contract van de onderneming afloopt en zij een nieuw contract moeten afsluiten. Zodra deze ondernemingen ontdekken dat deze kostenstijgingen vele tientallen procenten kunnen bedragen, verwacht Deloitte meer veranderingszin bij hen.
 
Verder is het ook vanuit een andere invalshoek moeilijk om de pensioenregeling in de komende jaren onveranderd voort te zetten. De wetgever gaat namelijk zowel per 1 januari 2014 als 1 januari 2015 de fiscaal toegestane pensioenopbouw beperken. Door deze aanpassingen mag er in de toekomst voor een werknemer minder pensioen worden opgebouwd. Na deze aanpassingen wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, waardoor snel na 2015 de pensioenopbouw verder wordt beperkt.
 
Op dit vlak snappen Dirk Korbee en Robert-Jan Hamersma (beide van Deloitte Pension Advisory) wel dat ondernemingen het lastig vinden om zich voor te bereiden op de komende ontwikkelingen. De inkt op het ene (pensioen)akkoord is namelijk nog niet droog of er is al weer een volgend akkoord. En, pensioen is niet het meest simpele onderwerp. Zeker niet als je hier slechts één keer in de vijf jaar naar kijkt wanneer het verzekeringscontract afloopt. Wat echter wel duidelijk wordt, is dat er langer doorgewerkt moet worden en er ieder jaar minder gespaard kan worden voor het pensioen.
 
Ondanks dat de precieze richting van alle wijzigingen nog onzeker is, moeten bedrijven zich gaan voorbereiden op de aankomende veranderingen. Zij moeten nadenken op welke wijze zij willen omgaan met deze aankomende kostenstijgingen en fiscale aanpassingen. Gaan zij ieder jaar om de tafel met werknemers of ondernemingsraad, of stellen zij vooraf gezamenlijk een lange termijn plan op? De adviseurs van Deloitte denken dat deze laatste optie in de toekomst veel tijd kan besparen en onbegrip bij werknemers kan wegnemen, maar dan moeten deze ondernemingen nu wel in actie komen!
 
Door drs. Dirk Korbee AAG, Director bij Deloitte Pension Advisory en Robert-Jan Hamersma, Partner bij Deloitte Pension Advisory

Gerelateerde artikelen