Kleine spelers winnen markt in zakelijke dienstverlening

Veranderende dynamiek in de zakelijke dienstverlening vereist aanpassing van bedrijfsmodellen. Kleinere spelers springen in gat grote dienstverleners.

Kleine spelers zetten marktverhoudingen op zijn kop
Traditionele spelers maken niet langer de dienst uit in de Zakelijke Dienstverlening. Zo schakelen grote opdrachtgevers niet langer automatisch grote bedrijven in, maar krijgen kleinere gespecialiseerde spelers steeds meer kansen. 
Vooral de sterke groei van het aantal ZZP’ers zet de marktverhoudingen op zijn kop. Als gevolg van digitalisering en automatisering kunnen start-ups en kleinere bedrijven zich snel ontwikkelen en het de gevestigde orde moeilijk maken. De markt is versnipperd en wordt steeds kleinschaliger. 
Dit concludeert ABN AMRO in de Visie op Zakelijke Dienstverlening 2015 die vandaag is gepubliceerd.
 
Schaalverkleining zorgt voor grotere druk op marges
Door de sterke concurrentie neemt in de gehele sector de druk op tarieven toe. Klanten zijn kritisch over de toegevoegde waarde en tarieven van zakelijke dienstverleners. Zo beschouwen zij veel producten van notaris-, advocaten- en accountantskantoren als standaarddiensten die scherp en transparant geprijsd dienen te zijn. 
Om deze tariefdruk te compenseren, proberen bedrijven hun efficiency, onder meer door automatisering en digitalisering, te vergroten. Ook schakelen veel accountants- en advocatenkantoren vaker ZZP’ers in, zodat zij gemakkelijker kunnen meebewegen met de markt. De schaalverkleining bij organisatieadviesbureaus zorgt eveneens voor druk op tarieven. 
Een grotere efficiency is volgens ABN AMRO onvermijdelijk. De uitzendbranche moet een antwoord vinden op de komst van nieuwe toetreders die met moderne IT-middelen werken zonder een uitgebreid kantorennetwerk. Bovendien neemt het belang van de uitzendkracht af en dat van ZZP’ers en andere flexibele krachten toe.
 
Nieuwe verdienmodellen creëren voorwaarden voor groei
Om op termijn groei te realiseren, moeten zakelijke dienstverleners hun verdienmodellen aanpassen. Geleidelijk wordt in de zakelijke dienstverlening een aantal verschuivingen zichtbaar. In de uitzendbranche is steeds meer sprake van specialisering of een uitbreiding van de diensten met detachering, payrolling of bemiddeling van ZZP’ers. 
De rol van notarissen, advocaten, makelaars en accountants verschuift in de richting van adviseur. “Een ‘trusted advisor’, die de klant centraal stelt door maatwerk en een hoge toegevoegde waarde te leveren”, vertelt Han Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. 
“Schoonmaak- en beveiligingsbedrijven richten zich ook op specialisering en uitbreiding van de dienstverlening, onder meer in de richting van branchevreemde diensten, zoals thuiszorg. Verder moeten zij zich richten op diensten die opdrachtgevers helpen bij het oplossen van problemen. Technologie zal hierbij steeds vaker worden ingezet, zoals apparatuur voor beveiliging op afstand en het uitrusten van beveiligers en schoonmakers met mobiele hulpmiddelen en apps.”
___________________________________________________________________________________________________
De meest innovatieve accountantskantoren bieden meer kwaliteit, werken met de nieuwste technologieën en maken uw organisatie direct succesvol. Wie zijn deze slimste MKB accountants? U hoort het samen met 500 accountants en 1000 financials tijdens de Nationale Accountancy Awards op 21 mei 2015 in Nieuwegein. Meld u nu gratis aan via AccountancyAwards.nl.
___________________________________________________________________________________________________ 

Gerelateerde artikelen