Kleine private equity-bedrijven presteren beter dan grote

De schaalgrootte van private equity-bedrijven is een belangrijke en consistente factor in de behaalde resultaten.

Kleinere private equity-bedrijven blijken over het algemeen beter te presteren dan grote. Dit heeft te maken met de diseconomies of scale. Onafhankelijke, minder hiërarchische bedrijven en bedrijven met managers met dezelfde professionele achtergrond vertonen kleinere schaalnadelen.

Dit is een van de conclusies uit het onderzoek Giants at the Gate – On the Cross-Section of Private Equity Investments Returns dat de EDHEC Business School deed aan de hand van een database van 7500 investeringen wereldwijd in de afgelopen veertig jaar.

Het bewijs is volgens de onderzoekers consistent met de opvatting dat de prestaties van private equity afnemen naarmate het bedrijf groter wordt. Dit zou komen door de structuur van de onderneming, die de vrije informatiestroom en de waardetoevoegende capaciteit van het management beperkt en die meer voorkomt in hiërarchische bedrijven en bedrijven waar de communicatie moeilijk verloopt. In het kort: als de PE-onderneming groter wordt, wegen de communicatiekosten zwaarder dan de verhoogde benuttingsgraad van kennis.

Ook interessant voor u: Voldoen aan compliance: 9 inzichten van finance professionals