Kleine onderneming kredietwaardiger

Kleine ondernemingen, met name eenmanszaken blijken kredietwaardiger te zijn, en minder vaak failliet te gaan dan grote Nederlandse bedrijven. Dit blijkt uit gegevens van leverancier van bedrijfsinformatie Dun & Bradstreet. Dit bedrijf presenteert 1 augustus haar nieuwe scoremodel, dat inzicht geeft in de kredietwaardigheid en het risico op faillissementen bij Nederlandse bedrijven.

Opvallend is dat eenmanszaken, die gevoelsmatig een hoog risico hebben, juist goed uit de bus komen. Het percentage Nederlandse bedrijven in de hoogste risicogroep was vijftien procent en is nu zeven procent. Deze groep bedrijven is dus met ruim vijftig procent teruggebracht.

Er gaan naar verhouding in Nederland meer BV’s failliet dan eenmanszaken. Dat komt doordat de hoofdelijke aansprakelijkheid anders is geregeld. Sabine Besselink, Product Manager bij Dun & Bradstreet Nederland, legt uit: “De directeur van een eenmanszaak is emotioneel en financieel meer betrokken bij zijn organisatie, met name als het gaat om bedrijfscontinuïteit.  BV’s gaan dan ook maar liefst drie keer zo vaak failliet als eenmanszaken.

Het uitvoeren van een risicoscan geeft ook inzicht in het aantal faillissementen per sector. Met name in de sectoren transport (1.6%) en kleding (1.7%) ligt het aantal faillissementen hoger dan het gemiddelde van 0.4%.

Om de kredietwaardigheid en de kans op faillissementen van bedrijven in een bepaalde sector en één bedrijf specifiek in kaart te brengen vergelijkt Dun & Bradstreet bijzondere kenmerken van financieel gezonde bedrijven en reeds failliete bedrijven met elkaar.

Kenmerken op gebied van betaalgedrag, aantal werknemers, financiële gegevens, bedrijfsstructuur maar ook de samenstelling van de directie vormen de basis van de scan, die aan de hand van de uitkomsten bepaalt of een bedrijf in meer of mindere mate kredietwaardig is. Daarna wordt op basis van deze resultaten een kredietlimiet afgegeven, het maximale krediet dat je als leverancier aan dit bedrijf kan geven

Gerelateerde artikelen