Kleine bouwbedrijven draaien recordomzet

Het ING Economisch Bureau verwacht dat in 2015 de groei van de bouwproductie doorzet. In 2014 groeide de bouwproductie met ruim 3%. Kleine bouwbedrijven draaiden eind 2014 zelfs al een recordomzet. Vooral de woningbouw profiteert van de aantrekkende woningmarkt.

In de utiliteitsbouw is de groei nog beperkt. Bouwtoeleveranciers konden de afgelopen jaren de terugvallende binnenlandse omzet enigszins compenseren met export. Zo was de uitvoer van de bouw-materialenindustrie in 2014 20% hoger ten opzichte van 2010.
Kleine bouwbedrijven draaien hoogste omzet ooit
Bouwbedrijven met minder dan 10 werkzame personen draaiden in het vierde kwartaal van 2014 een nieuw omzetrecord. De omzet van deze kleine bouwbedrijven is sinds het dieptepunt eind 2012 gestegen met bijna 6%. Grote bouwbedrijven lieten in deze periode nog een omzetkrimp zien. 
Kleine bouwbedrijven werken vaker in de minder conjunctuurgevoelige onderhoudsmarkt waardoor zij minder last hebben van vraaguitval dan grote bouwers. Ook profiteren kleine bouwbedrijven daardoor meer van het tijdelijke lage btw-tarief op arbeid bij verbouwingen. De verlaging geldt nog tot 1 juli 2015. Daarnaast heeft ook de toename van het aantal zzp’ers van de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat de (totale) omzet van deze kleine bedrijven een nieuw record bereikte.
 
Groei bouwproductie zet door
De bouwsector is 2015 goed begonnen. In januari steeg de bouwproductie met 1,1% ten opzichte van december 2014. Hiermee zet de groei van 2014 door. Volgens de tweede raming van het CBS steeg de (toegevoegde waarde van de) bouwproductie in 2014 met 3,4%. Het vertrouwen van bouwondernemers zit ook al ruim een jaar in de lift. 
ING Economisch Bureau verwacht dat de bouwproductie in 2015 met 3% groeit en in 2016 met 2,0%. Hiermee is eind 2016 de krimp van 2013 (-4,8%) meer dan goedgemaakt, maar ligt het volume nog onder het niveau van 2010. Er blijft daardoor overcapaciteit bestaan, waardoor de winstgevendheid nog steeds onder druk staat.

Bouwmaterialen vinden weg naar buitenland
De afgelopen jaren heeft de bouwmaterialenindustrie de teruglopende omzet gedeeltelijk kunnen compenseren met een verhoogde uitvoer. Per jaar exporteert de bouwmaterialenindustrie voor circa 1,5 miljard euro en dit is ongeveer een kwart van de totale productie. De binnenlandse omzet daalde in 2014 ten opzichte van 2010 met bijna 20%. 
Een toename van de export van juist meer dan 20% in dezelfde periode compenseerde de binnenlandse omzetdaling deels. Toeleveranciers van bouwmaterialen konden duidelijk profiteren van de betere marktomstandigheden in de omringende landen. Zo lag het bouwvolume in Duitsland bijna 8% hoger in 2014 ten opzichte van 2010 en in dezelfde periode bleef de bouwproductie in België ongeveer gelijk. De export van bijvoorbeeld geprefabriceerde bouwwerken nam dan ook vooral toe naar Duitsland en in mindere mate naar België.
 
Door steeds snellere technologische vernieuwing worden de levenscycli en dus houdbaarheid van ondernemingen korter, aldus Jan van der Doelen, sectormanager Bouw, Onroerend Goed en Leisure. “Deze ontwikkeling geldt zeker ook voor de bouw. Een technologische innovatie als 3-D printing is nu nog niet dominant in de bouw maar dat kan de komende jaren snel veranderen. Nog meer wordt de bouwplaats dan een assemblageplaats van lokaal of ter plekke gefabriceerde onderdelen. Ligt de regie daarbij dan bij de traditionele bouwer of kan dat ook een IT bedrijf zijn? Het als bouwer (veilig) blijven werken als capaciteitsleverancier is in de toekomst alleen nog gerechtvaardigd als dit zeer efficiënt gebeurt. Alle andere modellen gaan uit van toegevoegde waarde. Belangrijk is dat het bouwbedrijf zich kan blijven aanpassen en vernieuwen. Er zal niet alleen concurrentie zijn uit de traditionele omgeving maar in andere sectoren hebben game changers als AirBnB en Uber al laten zien voor flinke opschudding te kunnen zorgen,” aldus Van der Doelen.
 
Bron: ING Economisch Bureau

Gerelateerde artikelen