Kleine bedrijven vrijgesteld van jaarrekeningplicht

Nederland en andere EU-landen mogen kleine bedrijven vrijstellen van de plicht om een jaarrekening op te stellen. Het Europees Parlement heeft dat woensdag besloten. Het gaat om bijvoorbeeld bloemenwinkels, bakkers of andere bedrijven die minder dan tien werknemers hebben en een balanstotaal dat lager is dan een half miljoen euro.

Driekwart van de 7,2 miljoen ondernemingen in de EU valt in deze categorie. Een groep Europarlementariërs stemde tegen omdat ze de voordelen niet zo groot vinden. Europarlementslid Toine Manders (VVD) bestreed dat: ‘Een mogelijke kostenbesparing voor deze ondernemingen van 6,3 miljard euro per jaar, zoals de Europese Commissie heeft berekend, kun je toch moeilijk overdreven noemen’.

De PvdA stemde ook voor. ‘Een enorme lastenverlichting voor de kleinste bedrijven’, zegt Thijs Berman. ‘Nederland moet dan ook meegaan met Europa en kleine bedrijven bevrijden van de verplichting om een jaarrekening te presenteren.’

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening, een toelichting en soms ook een accountantsverklaring.

De meeste ondernemers moeten de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Enkele Belgische Europarlementsleden voorzien een probleem als sommige lidstaten de vrijstelling zouden verlenen en andere niet.

‘Als bijvoorbeeld Nederland gebruik zal maken van de uitzondering voor kleine bedrijven en België niet, zullen Nederlandse bedrijven veel meer weten over Belgische bedrijven dan omgekeerd. Dit kan de Belgische bedrijven in een nadelige concurrentiepositie brengen’, betoogt Dirk Sterckx van het liberale Open Vld.

Sterckx en de christendemocratische landgenote Marianne Thyssen nuanceren de voordelen voor administratieve lasten. Ze stellen bovendien dat bedrijven om fiscale en statistische redenen de gegevens toch moeten bijhouden. ‘Kredietverlening wordt nog moeilijker als de financiële instellingen niet over een jaarrekening beschikken. De fiscus zal er trouwens ook naar vragen’, stelt Thyssen.

© ANP

Gerelateerde artikelen