Klachtenloket rentederivaten jaar langer open

MKB-ondernemers die een geschil hebben met hun bank over rentederivaten, kunnen tot 31 december dit jaar een klacht indienen.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft besloten, op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het zogeheten loket Rentederivaten MKB een jaar langer open te houden.

Het gaat om de ingewikkelde financiële producten die banken aan duizenden ondernemers hebben verstrekt. Vooral boeren en binnenvaartschippers zijn daardoor in grote financiële moeilijkheden gekomen. Een paar jaar geleden werd een grote compensatieregeling op touw gezet, die de banken nog altijd niet helemaal hebben afgerond.

Het tijdelijke loket bestaat sinds begin 2015. De afgelopen vier jaar hebben ruim tachtig ondernemers met een rentederivaat zich bij Kifid gemeld met een klacht. Veel van de zaken zijn alsnog geschikt. De Geschillencommissie Rentederivaten van Kifid heeft nog dertig klachten in behandeling. Dit zijn veelal 'aangehouden' klachten, omdat de betreffende ondernemer nog in afwachting is van het aanbod dat de bank moet doen.

Gerelateerde artikelen