Klaar voor de storm: twaalf tips om onzekere tijden door te komen

De recessiegolven komen op ons af. De onzekerheid bij consumenten, leveranciers en werknemers neemt toe. Dat is zeer begrijpelijk, banken die al eeuwen bestaan, vallen om als bomen tijdens een storm. De beurskoersen gaan elke dag verder omlaag. Wat kunt u doen om het tij te keren?

Is uw organisatie aan de beurt of is er nog iets aan te doen om dit te voorkomen? Welke maatregelen dient u te nemen om deze zware storm te trotseren? Want deze depressie treft niet alleen de financiële instellingen, maar ook het gehele bedrijfsleven.
Welk effect heeft dit op Nederland? Het geld wordt duurder en de rente loopt op, maar hoe groot is de schade op de langere termijn?

De reorganisaties die nu worden aangekondigd hebben naar mijn mening niets te maken met de teruggang, maar zijn veel meer te verklaren door verandering van strategische keuzes, andere positionering en normale bedrijfsvoering. Wat mij betreft moeten organisaties altijd kritisch blijven kijken naar de toegevoegde waarde van de activiteiten.

Probeer de overhead zo klein mogelijk te houden en investeer in zaken met toegevoegde waarde en gebieden die in lijn liggen met de strategie. Probeer grote reorganisaties te voorkomen door tijdig in te grijpen en bij te sturen. Als je eenmaal toch moet reorganiseren en kosten moet reduceren doe het dan tijdig en meteen goed. Een aantal belangrijke tips op blijvend kostenreductie door te voeren zijn:

1. Begin altijd vanuit de strategie te redeneren. In hoeverre dragen de activiteiten bij de gekozen strategie. Denk altijd wat de klant ervan vind en toets dit desnoods bij een aantal goede klanten.

2. Doel van de kostenreductie is op korte termijn kosten te reduceren met behoud van lange termijn prestaties richting de markt. De essentie is resultaatverbetering in plaats van eenzijdige afslanking. Doorbreek de neerwaartse spiraal met structurele verbeteringen en voorkom symptoombestrijding. Voorkom Anorexia – slank blijvend af.

3. Kosten worden daar gereduceerd waar de toegevoegde waarde het laagst is: reduceren van niet waarde toevoegende activiteiten. Verminder overtollig vet en overhead. Elimineer de activiteiten die geen waarde toevoegen. De klant wil hier immers niet voor betalen.

4. Doorbreken van afdelingsdenken en bureaucratie zodat resultaten daadwerkelijk behaald worden.

5. De kaasschaaf is niet effectief – spoedig zullen kosten weer terug keren. Overal 10% eraf breekt de motivatie, en zorgt niet voor een structurele reductie.

6. Een kaasschaaf maakt geen onderscheid tussen vette en magere afdelingen en gaat voorbij aan structurele verbetering van processen.

7. Vergroot de flexibiliteit van uw organisatie zodat u mee ademt met de markt. Hierdoor zijn aanpassingen van de organisatie veel eenvoudiger door te voeren.

8. Slecht heilige huisjes die op instorten staan.

9. Maak de juiste keuzes: versterk de delen waar u goed in bent en bouw de zwakke onderdelen af.

10. Denk na over strategieën die uw business model kunnen versterken Kies de juiste mix tussen saneren, marktbewerking en inkoopbesparingen Weet op welke producten u het verdient.

11. Analyseer met behulp van cost management uw klanten en producten op winstgevendheid en minimaliseer uw verliesgevende klanten en producten.

12. Benchmarking: vergelijk uw kosten met de markt, maak uw kosten beter dan marktconform.

Gerelateerde artikelen