King Digital Entertainment kiest voor Workday

Workday, Inc. (NYSE: WDAY), leverancier van enterprise cloud applicaties voor human resources en finance, maakte gisteren bekend dat King Digital Entertainment, product van hitspellen als Candy Crush Saga en Farm Heroes Saga, heeft gekozen voor Workday Financial Management om te profiteren van de grotere flexibiliteit, beheermogelijkheden en snelheid van de cloudsoftware.

Voortbordurend op de positieve ervaringen die King Digital Entertainment opdeed met Workday Human Capital Management (HCM) van Workday, zal het entertainmentbedrijf afscheid nemen van het bestaande financiële systeem. Door financiën en human resources voortaan gezamenlijk onder te brengen in de Workday cloud ontstaat een flexibele ontwikkelomgeving die de onderneming ondersteunt bij de expansieve groei en veranderende behoeften van de business.
King Digital Entertainment Plc ging dit jaar naar de beurs, staat sindsdien genoteerd aan New York Stock Exchange (NYSE) en is de afgelopen jaren explosief gegroeid in zowel personeelsomvang als omzet. King Digital Entertainment Plc beschikt wereldwijd inmiddels over elf kantoren. Nu is dan ook het moment aangebroken om maximaal te profiteren van de synergievoordelen die te behalen zijn door financieel management in de cloud te integreren met Workday HCM. Hierdoor verkrijgt het entertainmentbedrijf extra flexibiliteit en kan het de dagelijkse bedrijfsvoering versnellen. Tegelijkertijd krijgen managers de beschikking over realtime financiële gegevens en HR-data, waardoor ze sneller beslissingen kunnen nemen op basis van verbeterde rapportages.
Met Workday’s geïntegreerde financiële en HCM-toepassingen verwacht King Digital Entertainment Plc onder meer dat:
Managers beschikken over één wereldwijd systeem voor het vastleggen van financiële- en werknemers gegevens, waardoor de bedrijfsprocessen worden gestandaardiseerd en er voortaan sprake is van “één versie van de waarheid”.
Interne processen, zoals goedkeuringsprocedures voor inkopen en de afhandeling van declaraties, eenvoudig zijn te configureren. Wijzigingen worden direct gesynchroniseerd in alle relevante toepassingen op het gebied van financiën en human resources.
Managers realtime gegevensanalyses kunnen uitvoeren op elke aspect van de bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld omzet per productgroep en omzet per werknemer, uitgesplitst per regio.
Dankzij een eenvoudige intuïtieve interface werknemers voortaan zelfstandig in staat zullen zijn om hun taken uit te voeren, rapporten op te vragen en informatie te raadplegen op elk willekeurig apparaat.
Het zal profiteren van de voortdurende verbeteringen in de software, die dankzij de uniforme programmeertaal van Workday, in één keer vanuit de cloud worden geüpdate. Hiermee behoren de verstoringen van de normale bedrijfsvoering en de vaak geldverslindende en arbeidsintensieve upgrades van legacy-systemen definitief tot het verleden.
“Na de positieve ervaringen met Workday HCM, staan we nu op het punt om ook de financiële systemen onder te brengen in de cloud. Door cloudtechnologie van Workday toe te passen leggen we een fundament onder onze bedrijfsvoering die onze snelle groei ondersteunt en onze business op een hoger plan tilt”, zo licht Nick Pointon, vice president of finance bij King Digital Entertainment Plc, toe. “Met Workday’s Unified financieel management en HR-systemen beschikken we over een eenduidige, ondubbelzinnige informatiebron voor het nemen van cruciale operationele en financiële beslissingen, waardoor we wendbaarder zijn en sneller en efficiënter kunnen beslissen.”
“Wij zijn verheugd dat reeds bestaande Europese klanten van Workday die al eerder hun HCM in onze cloud hebben ondergebracht, zoals King Digital Entertainment Plc, nu ook besluiten om hun financiële systemen naar de cloud te migreren”, aldus Chano Fernandez, president EMEA bij Workday. Met Workday krijgt King Digital Entertainment Plc de beschikking over een uniform rapportagesysteem dat realtime inzicht geeft in de bedrijfsvoering. Workday’s cloud draagt hiermee bij aan het verminderen van de complexiteit van administratieve processen, terwijl ook de efficiëntie toeneemt en managers meer tijd overhouden voor het aanscherpen van hun strategie en het halen van hun ondernemingsdoelen.”