‘Kijk naar buiten en mis de boot niet’ – Fred van der Waa

fallback
'Uitdaging voor de CFO? Ik ontmoet veel CFO's en één ding is duidelijk: zij zijn in de afgelopen jaren overspoeld door de vele eisen van wet- en regelgevers. Hoe goed de invoering van de diverse richtlijnen en gedragscodes ook zijn, het blokkeert hoe dan ook de ontwikkelkracht van ondernemingen.

De energie van CFO’s wordt grotendeels opgeslokt door het in goede banen leiden van alle projecten op het gebied van Sarbanes-Oxley en IFRS – en in de financiële wereld ook nog eens Basel II. Wat ten koste gaat van de aandacht voor het verder vergroten van de commerciële en financiële slagkracht van de onderneming.

Probleem daarbij is dat CFO’s ook nog eens aanlopen tegen het feit dat de verschillende regelgeving amper op elkaar is afgestemd en dat eigenlijk niemand ze voldoende houvast kan geven. Ondernemingen – de CFO voorop – moeten zelf uitvogelen en inschatten wat de consequenties van alle ontwikkelingen zijn. Uit mijn gesprekken met diverse CFO’s blijkt dat ze zich hierdoor met handen gebonden voelen. Het afronden van al deze projecten lijkt mij met recht dé uitdaging voor de komende tijd.’

Ondersteuning voor de CFO
‘Het mag duidelijk zijn waar de CFO behoefte aan heeft: hulp bij de interpretatie van de gevolgen van alle huidige ontwikkelingen. Inzicht in de consequenties ervan. Wij worden door CFO’s momenteel vooral als vraagbaak gebruikt. Wij zien natuurlijk hoe meerdere grote bedrijven hiermee aan de slag gaan. Dat geeft ons een goed inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden. Mijns inziens is dat inzicht essentieel.

Je kunt natuurlijk direct aan de slag gaan met de verschillende projecten om alles goed en op tijd af te ronden, maar daarbij ga je voorbij aan de samenhang van al deze projecten. Het is uitermate verstandig om eerst – en dat kan nog steeds – als CFO een visie te ontwikkelen op de gevolgen van alle veranderingen.

Breng eerst alle veranderingen bij elkaar. Wat zijn de consequenties voor de financiële functie in een onderneming? Wie is verantwoordelijk voor de verschillende procedures? Bij wie ligt straks de financiële verantwoordelijkheid, en bij wie de businessverantwoordelijkheid? Op basis daarvan kun je een veel meer afgewogen besluit nemen over wat je als CFO zélf oppakt, en wat je bijvoorbeeld buiten de deur kunt leggen.’

In control of in business?
‘Dit lijkt mij zeer voor de hand liggen. Ik denk dat er anno 2005 nog maar weinig CFO’s zijn die beweren dat je vooral een control-functie hebt. Natuurlijk heb je die wel, maar een echt goede CFO is zeker ook een businessman. Als je niet begrijpt hoe en waar je als bedrijf je geld verdient, kun je je ook geen beeld vormen van wat jouw rol als CFO hierin is. Kun je nooit weten hoe je de zaak “in control” houdt. Natuurlijk zijn er accentverschillen in de tijd. Wat er nu aan regelgeving op iedereen af is gekomen – en komt – vergt vooral veel van de controlkwaliteiten. Dat neemt niet weg dat alle economische signalen op groen staan. We staan aan het begin van een tijd van vernieuwing, van groei. De CFO die zijn blik niet naar buiten richt, mist met zijn of haar organisatie onherroepelijk de boot.’

Fred van der Waa (1957) Partner Atos Consulting, Utrecht. Hij studeerde bedrijfseconomie en deed de postdoctorale opleiding accountancy aan de Erasmus Universiteit. Na een carrière bij KPMG Accountants, begon hij in 1990 bij de consultancydivisie. Op dit moment is hij bij Atos Consulting onder meer verantwoordelijk voor het internationale Center of Excellence Financial Management Solutions.

Atos Consulting levert wereldwijd business- en IT-consultancy. Er werken ruim 2.500 professionals, waarvan 950 in Nederland. Het is onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (omzet ruim 5 miljard euro), waar circa 46.000 mensen werken, van wie ruim 9.000 in Nederland.

Gerelateerde artikelen