Kies voor een winnende innovatiestrategie

Wie niet innoveert, wordt vroeg of laat weggeconcurreerd. Enkele richtlijnen. 

Succesvolle bedrijven kenmerken zich door een goede innovatiestrategie. Innovatie is nu eenmaal een 'must'; maar tegelijkertijd lang niet altijd eenvoudig, laat staan succesvol. Uit onderzoek blijkt dat er in de industrie van de 3000 nieuwe ideeën maar één succesvol product overblijft. Hoe kom je wel tot een succesvolle innovatiestrategie?

Deze whitepaper geeft meer inzicht

Hoe kun je als innoverend bedrijf je kans op succes vergroten? Door een goede innovatiestrategie te hanteren, die aansluit bij de overkoepelende bedrijfsstrategie. Je innovatiestrategie bepaalt waar je je in de toekomst op het gebied van innovatie, verder in wilt ontwikkelen en op welke wijze je dit wilt gaan bereiken. Allerlei innovatierichtingen kunnen juist zijn, de vraag is alleen: is het de juiste richting voor jouw bedrijf? Dat hangt vooral af van twee zaken.
In de eerste plaats: welke kansen zijn er? In de tweede plaats: in hoeverre is het bedrijf in staat om op deze kans in te spelen? Je innovaties moeten bij je bedrijf passen. 

In de whitepaper worden deze punten verder uitgediept. 
Hoofdstuk 1: de verschillende soorten innovatie worden nader besproken, waarbij vooral wordt ingegaan op het onderscheid tussen incrementele en radicale innovaties.
Hoofdstuk 2: hier wordt ingegaan op de kansen voor ondernemers die willen innoveren.
Hoofdstuk 3 en 4: die gaan over hoe kansen kunnen worden verzilverd. Dat is afhankelijk van de innovatiestrategie en het innovatieve vermogen van bedrijven. Ook wordt ingegaan op hoe dat innovatieve vermogen kan worden bevorderd.