Kernenergie (ook) onmisbaar voor duurzamer bedrijfsleven

Kernenergie is nodig en cruciaal om de wereldwijde klimaatdoelen te halen

Bedrijven worden geconfronteerd met oplopende energietekorten en stijgende prijzen. Volgens topman Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is kernenergie daarom essentieel om wereldwijde klimaatdoelen te kunnen realiseren. Op een kern-energietop in Brussel verklaarde Birol dat zonder de ondersteuning van kernenergie, het onmogelijk zal zijn om de klimaatdoelen tijdig te bereiken.

  • Kernenergie cruciaal volgens IEA-topman Birol
  • Europese leiders pleiten voor heropleving kernenergie
  • Kosten kernenergie vergelijkbaar met hernieuwbare energiebronnen

Duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en wind- en waterkracht zullen een belangrijke rol spelen in elektriciteitsopwekking. Echter, vooral in landen met beperkte duurzame opties, is kernenergie onmisbaar volgens Birol.

Europese oproep

Tijdens de Brusselse top pleiten Europese leiders en nucleaire experts voor een heropleving van kernenergie, als antwoord op de gestaag afnemende sector in de afgelopen jaren. De politieke motivatie achter deze uitbreiding is gericht op het bereiken van ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Terugkeer van kernenergie interesse

De interesse in kernenergie is sinds 2022 weer toegenomen, voornamelijk vanwege de zoektocht naar alternatieve energiebronnen na de ineenstorting van Russisch gas en de EU-toezegging om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen.

Kosten van kernenergie zijn complex en moeilijk vergelijkbaar

De kosten van kernenergie zijn multifactorieel, variërend van bouw- tot financieringskosten en kosten voor kernafvalopslag. Hoewel kerncentrales hoge initiële investeringskosten met zich meebrengen, zijn de operationele kosten laag. Echter, de terugverdientijd van de initiële investeringen is lang. Eerdere studies stellen dat de kosten per megawattuur (MWh) voor kernenergie vergelijkbaar zijn met die van wind- en zonne-energie, zij het met variabiliteit tussen landen en studies. Echter, in het langetermijnperspectief voor investeringen in de energiemix moet volgens sommige experts mee worden gewogen dat deze een gemiddelde levensuur hebben van tenminste 40-60 jaar, waardoor investeringen in deze technologie een langetermijnverplichting inhouden.

Maak kennis met de FM Dag Orakels: stel jouw vragen, deel uitdagende financiële vraagstukken en laat je inspireren door experts en ervaringsdeskundigen. Beleef samen met 300 vakgenoten de 9e editie van FM Dag. Meld je nu aan voor een unieke ervaring op 17 april in Spant! Bussum.

Gerelateerde artikelen