‘Kennis van low-code hoort in de gereedschapskist van de financial’

Het aantal ontwikkelaars is beperkt, dus is het ideaal als een financial low code-applicaties kan ontwikkelen.

Partnerbijdrage van:

Het platform van Appian biedt bedrijven de mogelijkheid allerlei geautomatiseerde en gedigitaliseerde processen te beheren. Ook organisatiebrede processen die belangrijk zijn voor ESG-gerelateerde zaken, zodat niet-financiële informatie gemakkelijk en snel kan worden verzameld voor rapportagedoeleinden. Het is de lijm die bedrijfsprocessen met elkaar verbindt en het nog steeds veel voorkomende silodenken tegengaat.

Stel je voor, dat het bouwen van complexe applicaties zonder veel of geen software te schrijven even makkelijk was als een huis bouwen met legoblokken. Dan kon je als gebruiker eenvoudigweg zelf je eigen applicaties bouwen, zonder kennis van Java, Python, C++ of welke programmeertalen tegenwoordig gebruikt worden. Gewoon: net als in een visueel procesmodel als Visio schuiven met beschikbare, functionele bouwblokken en lijnen, visueel op je scherm, om zo een end-to-end model met de gewenste functionaliteit te ontwerpen. Waarna de software op de achtergrond de code schrijft. Toekomstmuziek? Allerminst. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer aanbieders van platforms gekomen, die het mogelijk maken te programmeren alsof je met legoblokken werkt, en waarmee applicaties tot stand komen door visueel modelleren aan de hand van een intuïtieve interface.

De voordelen van het Appian platform zijn groot. De software kan volledig worden toegesneden op de behoeften van de organisatie, anders dan bij out-of-the-box pakketsoftware. De ontwikkeling van bedrijfs- of IT-applicaties kan snel plaatsvinden en gemakkelijk worden aangepast als de behoeften veranderen. Hiervoor hoeft geen uitgebreide code te worden ontwikkeld. Dit is belangrijk in een tijd waarin agile ondernemen de boventoon voert. Verder is de inbreng van mensen aan de businesskant groot, en kunnen ze zonder technische kennis nodig te hebben beter met ontwikkelaars samenwerken. Het draagt er allemaal toe bij dat de ‘cost of ownership’ van de software laag is, aangezien ontwikkeling, uitbreiding en aanpassing snel en simpel is. Dit is een van de redenen waarom het platform vaak als orkestratielaag wordt gebruikt om data uit bestaande pakketten te halen, acties uit te voeren en veranderingen of updates daar weer naar terug te schrijven.

Agnostisch softwareplatform
Appian biedt een uniform platform voor het snel ontwerpen van nieuwe digitale softwareoplossingen, het automatiseren van taken om de efficiëntie te verhogen en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Hiermee kunnen organisaties bedrijfsprocessen ontwikkelen, implementeren en automatiseren via visuele tools. Het is ‘agnostisch’, zoals Herbert Schild, Global Industry Lead – Financial Services van het bedrijf het noemt. “Appian kan breed worden ingezet, via de cloud, on-premise of een combinatie van de twee als een hybride model. Ongeacht de IT-infrastructuur van de organisatie kan het worden geïntegreerd met andere software, applicaties of systemen.”


Herbert Schild

Low-code automation is er voor verschillende doeleinden. Appian excelleert vooral als platform voor het beheer van complexe end-to-end bedrijfsprocessen – business process management oftewel BPM, en case management. Het platform maakt het mogelijk dat allerlei data kunnen worden uitgewisseld tussen diensten en systemen die normaliter niet met elkaar communiceren dankzij hun gepatenteerde Data Fabric. “De lijm tussen allerlei bedrijfsprocessen”, in de woorden van Joris Juttmann, als Partner binnen accountants en adviesorganisatie KPMG verantwoordelijk voor ‘digital process excellence’. En een verklaard voorstander van low-code. Juttmann gaat zelfs zo ver om te stellen dat kennis van low-code in de toekomst een vitaal onderdeel zal zijn van de gereedschapskist van de financiële professional. “Het aantal softwareontwikkelaars is nu eenmaal beperkt. Dan is het ideaal als een financial low code-applicaties kan ontwikkelen en ertoe kan bijdragen dat zijn bedrijf up-to-date blijft.”

De ‘lijm tussen de bedrijfsprocessen’ waar Juttmann op doelt kan het silodenken binnen de organisatie tegengaan en de samenwerking tussen mensen van verschillende afdelingen bevorderen. Het kan ervoor zorgen dat de gegevensintegriteit wordt gewaarborgd, ook doordat de synchronisatie van gegevens tussen systemen vergemakkelijkt – en bijvoorbeeld kan zorgen dat een wijziging van het adres van een werknemer in het HR-systeem ook automatisch wordt doorgevoerd in het salarissysteem.

En doordat Appian ook uitgebreide oplossingen biedt voor ‘process mining’ en allerlei processen kan monitoren, kan een bedrijf Appian ook inzetten om diezelfde processen te verbeteren. In de financiële dienstverlening en in andere sectoren wordt het platform daarom ook vaak gebruikt om de dienstverlening aan de klant te verbeteren, zegt Schild, door het ‘end-to-end proces’ te stroomlijnen, zodat de beleving van de klanten verbetert.

Cyberdreigingen tegengegaan
“Daarnaast is het mogelijk om back-end processen te beheren. Appian wordt veelal gebruikt tegen cyberdreigingen, om fraude tegen te gaan, en om financiële misdrijven te voorkomen. Het wordt ook veel ingezet voor compliance doeleinden, risk, interne audits, customer lifecycle management, leningen en betalingen, en financiële productontwikkeling omdat je er goed datastromen mee in kaart kunt brengen.” In de afgelopen jaren zijn daar vele nieuwe toepassingen ontwikkeld door Appian of een partner, zoals bijvoorbeeld voor ESG, zegt Schild.

Toen hij Appian leerde kennen, werkte hij als een executive voor de Santander Bank in een tijd dat de bank efficiency door digitale transformatie wilde bereiken. Hij leerde Appian kennen als een instrument om de productiviteit van mensen in de business te vergroten zonder een al te groot beroep te hoeven doen op de IT-afdeling. Dat niet alleen, hij ervoer binnen zijn afdeling dat het werken met Appian bijdroeg tot een nauwere relatie tussen IT en de business. Met productievere IT’ers als gevolg: “De tijd die ze kwijt zijn aan de ontwikkeling van applicaties wordt veel nuttiger besteed omdat ze beter kunnen samenwerken aan de wensen van de business. Daarnaast zijn applicaties veel beter toegesneden op de behoefte van de gebruikers waardoor er veel meer begrip is voor de werkwijze.”

ESG als perfecte match
Inmiddels werkt Schild ruim vier jaar voor Appian. Hij zag ESG een veel dominanter thema worden in de maatschappij dan in zijn tijd bij Santander. Schild ziet veel mogelijkheden in toepassingen om makkelijker te kunnen voldoen aan de steeds verder aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van ESG. ‘Een perfecte match’ voor Appian, noemt Schild het zelfs.

Immers: met Appian wordt het makkelijk om processen die belangrijk zijn voor ESG-gerelateerde zaken te monitoren en informatie van verschillende afdelingen te verzamelen voor rapportagedoeleinden. Of zelfs om informatie met andere bedrijven uit te wisselen – denk aan informatie van toeleveranciers, om na te gaan of zij zich wel houden aan allerlei ESG-richtlijnen.

Een bank die bijvoorbeeld een lening verstrekt of een verzekeraar die een verzekering afsluit voor een bepaald bedrijf of organisatie kan ook gebruik maken van externe beschikbare ESG-informatie. Er kan zelfs een compliance proces voor ingericht worden waarin binnen de keten samengewerkt kan worden aan de ESG-doelen en rapportages. Op Appian’s platform komt interne en externe klantinformatie met betrekking tot ESG samen op een centrale applicatie, vanwaar het gedeeld, beoordeeld en gerapporteerd kan worden door de bank of verzekeraar en hun supply chain. Dit gaat er in de nabije toekomst voor zorgen dat er meer investerings- en samenwerkingsbeslissingen genomen kunnen worden. Bovendien wordt compliant rapporteren aan toezichthouders de nieuwe norm en kunnen klanten er steeds meer op vertrouwen dat bedrijven hun duurzame en sociale beloften nakomen.

Niet alleen op het gebied van klimaatdoelen maar ook als het gaat om het Social vlak binnen ESG biedt Appian oplossingen. Het platform leent zich om allerlei vragenlijsten te bouwen en de antwoorden te verzamelen over diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer bijvoorbeeld. Het flexibele platform kan aanpassingen doorvoeren wanneer de key performance indicators op ESG-gebied worden aangepast.

Aanvulling op financiële administratie
Het platform vormt een perfecte aanvulling op de financiële administratie (waar alleen financiële data worden verzameld) en de transactionele informatie uit het ERP-systeem, is de ervaring van Juttmann. KPMG werkt als implementatiepartner van Appian om klanten te helpen platforms zoals Appian te gebruiken en daarbij ook het RPA-component van het platform. Waar Appian RPA vooral goed kan worden ingezet om korte, repeterende en eenvoudige processen binnen één afdeling te automatiseren, is het low-code deel van het platform geschikt om (complexere) processen waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn te beheren en te optimaliseren.


Joris Juttmann

ESG raakt de hele keten en het ecosysteem rondom de financiële sector. Zo is Juttmann samen met een bedrijf bezig alle activiteiten op het gebied van afvalbeheer in kaart te brengen binnen Appian, zodat het daarover verslag kan uitbrengen aan de lokale overheid en andere stakeholders. Daarvoor moet allerlei informatie van verschillende afdelingen worden vergaard. “Met financiële en ERP-standaardpakketten kan dat niet. ERP-systemen worden nog wel eens afgeschilderd als een ‘one stop’ oplossing, maar ze zijn dat niet – zeker niet voor ESG-rapportages. De kans dat een ERP-pakket volledig voldoet aan de specifieke bedrijfsbehoeften neemt zelfs af nu ERP-systemen steeds vaker in de cloud worden ondergebracht en de standaardisatie toeneemt. Een platform als Appian is dan een uitkomst.”

Gerelateerde artikelen