Ken Breken versterkt Banking & Finance praktijk van Lovells Amsterdam

fallback
Ken Breken (42), partner bij Clifford Chance, treedt op korte termijn toe als part-ner bij Lovells in Amsterdam. Hij wordt bij Lovells verantwoordelijk voor de Neder-landse inbreng in de banking & finance praktijk. Hij is de tweede partner die deze maand de overstap maakt naar de internationale financiële praktijk van Lovells: Russell DaSilva trad op 1 november toe tot het kantoor van Lovells in New York.

Voordat Ken in 1994 bij Clifford Chance in dienst trad, werkte hij bij Crédit Lyonnais en Nauta Dutilh. In 1998 werd hij partner bij Clifford Chance. Ken is ge-specialiseerd in corporate finance transacties, activatransacties alsook securi-tisation en insolventie-vraagstukken. Met betrekking tot deze activiteiten treedt hij op voor de grote Nederlandse banken. Daarnaast is hij betrokken bij Nederlandse transacties voor de grote internationale banken.

De Banking & Finance activiteiten van Lovells Amsterdam zijn sterk gegroeid sinds de fusie van Lovells met Ekelmans den Hollander. De expertise van het Amster-damse kantoor is in mei 2001 gecomplementeerd met de komst van banking part-ner John Gilbert en senior assistant Peter Considine naar Amsterdam. Het gecom-bineerde team heeft niet alleen gewerkt aan Nederlandse aspecten van deals die meerdere rechts-gebieden overschrijden, maar ook aan de financiering van acquisities, activatransacties en de financiering van handelsactiviteiten. Ook heeft het team gewerkt aan herstructureringen voor cliënten als ING en de Bank of Scotland. Ken verwacht dat het bestaande team snel zal groeien.

Andrew Gamble, hoofd van de internationale banking & finance praktijk van Lovells: “Dit is belangrijk nieuws voor onze internationale banking & finance praktijk. Amsterdam is de thuisbasis van vele grote banken, maar slechts een paar internationale kantoren hebben hier een serieuze banking praktijk. De com-binatie van Ken (een gerenommeerd Nederlands advocaat met bank-, financierings- en securitisation ervaring), John Gilbert (een vooraanstaande Engelse bankjurist) en hun Nederlandse en Engelse collega’s in de banking prak-tijk in Amsterdam, stelt ons in staat te concurreren met de besten in de markt en transacties naar keuze door Nederlands recht danwel Engels recht te laten be-heersen.”

Marc Wallheimer, co managing partner van Lovells Amsterdam: “Met de komst van Ken halen wij Nederlandse kennis en ervaring in huis op het gebied van trans-acties binnen de banking & finance praktijk die onze bestaande Engelse capaciteit in Amsterdam complementeert. Het is een belangrijke ontwikkeling voor ons kan-toor en is, samen met de start van de fiscale praktijk in het voorjaar van 2002, een indicatie voor onze ambities in Nederland.”

Ken Breken: “Mijn interpretatie van de markt is dat de top van de internationale investment banks en financiële instellingen kijkt naar expertise van een geïnte-greerde Engelse en Nederlandse banking praktijk die nauw samenwerkt met collega’s op gerelateerde rechtsgebieden alsook met eigen kantoren in andere landen. De collegiale benadering van Lovells maakt het kantoor onderscheidend op dit punt. Ik kijk er naar uit om bij Lovells het bestaande team uit te bouwen en het grote potentieel dat er is verder te benutten.”

Gerelateerde artikelen