Kees van Lede, voorzitter van de raad van bestuur van Akzo Nobel, ontvangt vandaag een zeer prestigieuze Zweedse onderscheiding.

fallback
Tijdens een plechtigheid die vandaag in de Zweedse ambassade in Den Haag plaatsvindt, zal Van Lede worden onderscheiden tot Commandeur, Eerste Klasse, in de Zweedse Orde van de Poolster. De versierselen zullen worden uitgereikt door de Zweedse Ambassadeur Björn Skala.

Akzo Nobels bestuursvoorzitter krijgt deze onderscheiding als blijk van waardering voor zijn vele verdiensten als voorzitter van de onderneming en voor de bevordering van de zakelijke en culturele betrekkingen tussen Nederland en Zweden. Van Lede, die een redelijke beheersing van de Zweedse taal heeft, is een sterke voorvechter geweest van versterking van de banden tussen de twee landen. Hij zorgde ervoor dat de Akzo Nobel Science Award beurtelings in Zweden en Nederland wordt uitgereikt en werd gekozen tot lid van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. Tevens was hij de initiator van een uitwisselingprogramma voor Zweedse en Nederlandse studenten. Kees van Lede is ook lid van de Raad van Commissarissen van het Zweedse bedrijf SCANIA AB.

De sterke banden tussen Akzo Nobel en Zweden dateren van de fusie tussen Akzo en de Zweedse onderneming Nobel Industries in 1994, die door Alfred Nobel werd opgericht. Van Lede’s nauwe persoonlijke betrokkenheid bij het fusieproces was van doorslaggevende betekenis voor het succesvolle, grensoverschrijdende samengaan van de twee ondernemingen. De Koninklijke Orde van de Poolster wordt uitsluitend verleend aan niet-Zweden ter erkenning van hun persoonlijke verdiensten voor Zweden of de behartiging van Zweedse belangen. In mei 2003 zal Van Lede terugtreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel. Hij zal dan worden opgevolgd door Hans Wijers. Akzo Nobel, met hoofdkantoor in Arnhem, levert wereldwijd producten voor de gezondheidszorg, verven en lakken en chemische producten. Over 2001 bedroeg de geconsolideerde omzet EUR 14 miljard. De onderneming telt ruim 67.000 medewerkers in meer dan 80 landen. De financiële resultaten over 2002 worden op 11 februari 2003 bekendgemaakt.