Kees Hamster wordt CFO van Coöperatie VGZ

Kees Hamster treedt per 1 september 2013 toe tot de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ als CFO. Hij volgt daarmee Maurice Oostendorp op, die eerder dit jaar de overstap maakte naar SNS REAAL.

Hamster (43) is afkomstig uit de interne organisatie van Coöperatie VGZ, waar hij de afgelopen vijf jaar de functie van Financieel Directeur vervulde. Daarvoor bekleedde hij diverse managementfuncties bij Univé Verzekeringen en werkte hij enkele jaren bij Ernst & Young.
 
“De zorgverzekeringssector is bijzonder complex en dynamisch, zeker vanuit financieel perspectief”, aldus Kees Hamster. “Ondertussen wordt de vraag hoe de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg op lange termijn geborgd kan worden, steeds actueler. Als coöperatieve zorgverzekeraar dragen wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier een sturende rol in te spelen. Ik kijk er enorm naar uit om hier vanuit mijn eigen expertise en ervaring aan bij te dragen.“
 
“We zijn uitermate verheugd met de benoeming van Kees Hamster. Hij heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een meer dan deskundig financieel manager. Ook spreekt het voor de kwaliteit van de organisatie dat we in eigen geledingen een nieuwe bestuurder gevonden hebben”, aldus Rudy van der Meer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Coöperatie VGZ. “
 
De benoeming van Kees Hamster is onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenraad van Coöperatie VGZ. Met die goedkeuring zal vanaf 1 september 2013 de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ bestaan uit Rob Hillebrand (voorzitter), Kees Hamster (CFO) en Martin Duvivier.

Gerelateerde artikelen