Kees Gielen RA ruilt FrieslandCampina in voor NBWM

Kees Gielen RA beëindigt zijn functie als lid van de executive board van Koninklijke FrieslandCampina per 31 december 2015. Hij is de beoogde nieuwe CEO va

Kees Gielen start op 1 januari 2016 bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (NBWM). NBWM is een zeer snel groeiend FinTech-bedrijf dat zich richt op het sneller en goedkoper uitvoeren van vreemde valutatransacties voor het MKB. Hij is de beoogde nieuwe CEO. Zijn benoeming vereist nog de goedkeuring van DNB en de AFM.

Gielen is commissaris bij Betagen in Thailand (voorzitter) en Alaska Milk Corporation in de Filippijnen. Per 1 januari 2016 wordt hij tevens lid van de raad van commissarissen van Sodiaal in Frankrijk.

Piet Boer, voorzitter van de raad van commissarissen van Royal FrieslandCampina: “Kees Gielen heeft als CEO ad interim en CFO van Campina een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de fusie tussen Friesland Foods en Campina. Daarna is hij in brede zin belangrijk geweest in de ontwikkeling van FrieslandCampina. Zijn inzichten en ‘drive’ waren belangrijk bij het opzetten en uitvoeren van de strategie van de onderneming. Hij heeft een uitstekend inzicht in de wereldwijde ontwikkelingen op de zuivelmarkt met zijn toenemende volatiliteit. Onder zijn leiding zijn onder meer de financiële organisatie en de administratieve processen sterk verbeterd en is begonnen met het uniformeren van alle ICT-systemen. We danken Kees Gielen voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij het vervolg van zijn carrière.”