KCR: Herstelkader rentederivaten te traag en onduidelijk

De AFM heeft dinsdag een aanpak gepresenteerd, zodat banken de fouten gaan herstellen die zijn gemaakt in de advisering van klanten over rentederivatenproducten. Dit uniform herstelkader dat voorschrijft hoe banken klanten moeten compenseren, is te traag en is bovendien onduidelijk. Dit stelt het Kenniscentrum Rentederivaten (KCR) in een reactie.

Het KCR steunt in zijn algemeenheid de door de AFM gekozen oplossingsrichting, maar signaleert tegelijk een aantal belangrijke aandachtspunten. “Belangrijkste kritiek is dat de banken zélf een rol spelen in het tot stand komen van het uiteindelijke herstelkader, terwijl geconstateerd is dat banken herhaaldelijk de herbeoordelingen ‘onvolledig en onjuist’ hebben uitgevoerd,” aldus het KCR. Daarmee zou het proces nog te veel naar ‘bankbelang centraal’ in plaats van ‘klantbelang centraal’ neigen.

KCR: “Bovendien had van AFM, drie maanden nadat zij hard heeft ingegrepen op het herbeoordelingsproces van de banken, verwacht mogen worden dat zijzelf op een aantal zeer urgente punten concrete duidelijkheid zou geven. Die punten waren grotendeels al opgenomen in het eerder door het KCR aan de AFM gepresenteerde Deltaplan Derivaten .”

 Reactie KCR

Lees ook:

Gerelateerde artikelen