Kasreserves organisaties bereiken recordhoogte: Investeringsgolf wordt verwacht

Beursgenoteerde bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika hebben totaal bijna 1 biljoen euro aan reserves in kas. Sinds 2007 is dit bedrag met 250 miljard euro toegenomen, waarvan 47 miljard euro is opgebouwd in de afgelopen 12 maanden.

Het aantal investeringen lijkt flink te gaan toenemen. Bijna 60% van de organisaties geeft aan de komende 12 maanden te willen investeren. 
Dit blijkt uit ‘Cash to Growth’, een vandaag gepubliceerd rapport van Deloitte naar de manier waarop bedrijven de weg naar groei zoeken.
Uit dit onderzoek onder c-level executives blijkt verder dat 59% van de deelnemende organisaties de komende 12 maanden hun reserves willen inzetten voor investeringen, terwijl 31% van de respondenten zich juist wil focussen op het verder versterken van hun balans. 
Frank Geelen, partner Deloitte Consulting en CFO Services: “Van de grote bedrijven heeft een meerderheid een keerpunt bereikt in hun houding ten opzichte van bestedingen. Zij willen hun kasreserves in de komende 12 maanden gaan investeren. Het vertrouwen groeit maar blijft relatief laag. De verwachting is dan ook dat de investeringen pas geleidelijk zullen gaan toenemen.”
Opleiden personeel en uitbreiding nieuwe markten prioriteit
Zowel het opleiden van personeel als uitbreiding naar nieuwe markten worden door 69% van de organisaties gezien als investeringsprioriteit. Geelen vervolgt: “De geografische focus van de uitbreiding naar nieuwe markten ligt voornamelijk op de Europese Unie (35%), gevolgd door investeringen in Noord-Amerika (27%). Om de ambitieuze groeidoelstellingen in deze volwassen, westerse markten te kunnen realiseren zal een mix gezocht moeten worden tussen autonome groei en investeringen middels fusies en overnames.”
Groei door M&A neemt langzaamaan toe
Zo’n 37% van de respondenten in dit onderzoek ziet fusies en overnames dan ook als investeringsprioriteit. Wilten Smit, managing partner Deloitte Financial Advisory Services zegt hierover: “Het aantal fusies en overnames heeft de laatste jaren onder druk gestaan in Nederland. Nu de crisis ten einde lijkt, ondernemingen geherstructureerd en geherfinancierd zijn en de cashpositie van veel ondernemingen significant is toegenomen, wordt zowel in EMEA als in Nederland weer gekeken naar groei door M&A. Ondernemingen zijn weer in staat overnames te financieren en kunnen daarbij tevens hun opgepotte cash inzetten.”
Visie 2020
Door de onzekere en vluchtige markt van de afgelopen jaren, werd het voor organisaties steeds lastiger een concreet vijfjarenplan op te stellen. Een langetermijnvisie is echter essentieel voor organisaties die zich aan investeringen willen committeren. Het stemt daarom hoopvol dat bijna 60% van de organisaties, zowel in EMEA als in Nederland, aangeeft een strategie te hebben voor 2020 waarin groei, financiële stabiliteit en innovatie centraal staan.

Gerelateerde artikelen