Kapitaalsbelasting verdwijnt!

fallback
Minister Zalm en staatssecretaris Wijn stellen voor om per 1 januari 2006 de kapitaalsbelasting af te schaffen. Dit voornemen hebben zij bekendgemaakt in een notitie waarin voorstellen worden gedaan om de concurrentiepositie van Nederlandse beleggingsinstellingen te verbeteren. Andere elementen uit deze notitie betreffen de verlaging van de lasten voor deze sector door nieuwe regelgeving.

De kapitaalsbelasting is een heffing van 0,55% over uit te brengen aandelen. Deze belasting wordt in toenemende mate gezien als een belasting die Nederlandse beleggingsinstellingen op een te grote achterstand zet van beleggingsinstellingen die in andere landen zijn gevestigd. Vanwege het belang van deze sector voor de Nederlandse financiële markten en daarmee de Nederlandse economie, wordt nu voorgesteld deze belasting af te schaffen. Nadere informatie, o.a. over de budgettaire dekking van de afschaffing, zal worden gegeven in een notitie van staatssecretaris Wijn over de toekomst van de vennootschapsbelasting. Deze notitie verschijnt dit voorjaar.

Verder bespreekt de notitie het vennootschapsbelastingregime voor beleggingsinstellingen. Beleggingsinstellingen worden in de vennootschapsbelasting betrokken tegen een tarief van 0%, zolang aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Enkele daarvan zijn inmiddels verouderd. Zo wordt voor de toepassing van de voorwaarden aangeknoopt bij het feit of de beleggingsinstelling al dan niet aan een effectenbeurs is genoteerd. Deze voorwaarde zou kunnen worden vervangen door het hebben van een Wtb-vergunning (Wet toezicht beleggingsinstellingen). Een andere voorwaarde stelt specifieke beperkingen aan het belang van buitenlandse aandeelhouders. Ook specifieke beperkingen zouden kunnen vervallen. Daarmee krijgen in Nederland gevestigde beleggingsinstellingen zowel binnenlands als in het buitenland ruimere mogelijkheden om beleggers aan te trekken. De notitie geeft aan dat deze zomer een wetsvoorstel wordt ingediend waarin onder meer voorstellen worden gedaan om de aandeelhouderseisen te versoepelen.

Gerelateerde artikelen