Kapitaal wordt belangrijker dan strategie

De traditionele volgorde van een strategische planning gevolgd door het verwerven van kapitaal staat in toenemende mate onder druk. Steeds vaker is het omgekeerde het geval: eerst wordt naar middelen gezocht, daarna wordt er een strategie gekozen.

Weliswaar gold dit altijd al voor startups, maar opmerkelijk is dat steeds meer gevestigde corporates op eenzelfde manier beginnen te denken. Dit meldt het blad Strategy + Business. Een oorzaak voor de gesignaleerde omkering is het veranderde gedrag van kapitaal.

Er is wereldwijd zeer veel kapitaal in omloop en het is erg ‘ongeduldig’. Of het nu gaat om investeren of desinvesteren: grote geldschieters nemen snelle besluiten. En dat leidt tot extreem kortetermijndenken. Oude mechanismen zoals de allocatie van kapitaal verliezen daardoor aan relevantie.

Datzelfde geldt voor research. Investeerders zijn niet meer geïnteresseerd in marktresearch om marktkansen te identificeren. In plaats daarvan luidt het adagium: niet als eerste in een markt stappen en deze vooral niet als laatste verlaten.

Geschat wordt dat negentig procent van het wereldwijde kapitaal zich verplaatst als gevolg van kuddegedrag: investeerders wachten tot er zich een markt aandient en zetten daar vervolgens zwaar op in. Dit verklaart niet alleen het steeds frequentere ontstaan van marktzeepbellen, maar ook de intensiteit waarmee ze uiteenspatten.

Gerelateerde artikelen