Kansen voor versnelling digitale transformatie

Het is een beslissend moment voor CFO’s die aan een versnelde digitale transformatie willen bijdragen.

Door Marcel Doppenberg, Sales Director Benelux bij Board

Voor ons werk bij Board voeren we dagelijks gesprekken met CFO’s. En daaruit komt telkens één onderwerp sterk naar voren. Vorig jaar lag de focus op het terugdringen van de operationele kosten. Dit was nodig om het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis, de grootste zakelijke uitdaging van een generatie. CFO’s zien zich dit jaar echter meer dan ooit genoodzaakt om hun focus te richten op het bevorderen van de groei van hun onderneming door te investeren in nieuwe technologie en businessmodellen.

Bedrijven verwachten inmiddels dat hun omzet terugkeert naar het niveau van voor de coronacrisis of nog hoger uitkomt. En de financiële afdeling wordt geacht een belangrijke bijdrage aan dit economische herstel te leveren. De topprioriteiten van het management zijn een versnelde digitale transformatie, omzetgroei en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen die de regels van het spel veranderen. Bij het realiseren van deze doelstellingen is een sleutelrol voor de CFO weggelegd.

Deze hernieuwde focus op digitale transformatie en het herstellen van de financiële gezondheid van de onderneming stelt CFO’s voor compleet nieuwe uitdagingen. En die hebben verstrekkende gevolgen voor de financiële afdeling.

Als het management verwacht dat digitale technologie het aanzicht van de branche ingrijpend zal veranderen en plannen voor digitale transformatie in versneld tempo wil uitvoeren, moet de financiële afdeling zelf ook een snelle digitale transformatie ondergaan om aan deze wens tegemoet te komen.

De coronacrisis maakte duidelijk hoe belangrijk het is voor bedrijven om flexibel te werk te gaan en ervoor te zorgen dat hun organisatie klaar is om producten en diensten snel aan te passen aan nieuwe kansen, nieuwe klanten en nieuwe vraag vanuit de markt. Een jaarlijkse planning- en budgetteringsronde is niet langer toereikend. Starre budgetten weerhouden bedrijven ervan om in te springen op nieuwe kansen.

Ondanks dit alles baseren veel bedrijven hun financiële processen nog altijd op verouderde technologie. Strategische bedrijfsplannen worden in sommige gevallen nog steeds bijgehouden met behulp van traditionele spreadsheets. Vooruitstrevende CFO’s weten dat daar verandering in moet komen. Er zijn geavanceerdere analyse- en planningsmogelijkheden nodig om te kunnen veranderen (en te blijven veranderen), om doeltreffend met onverwachte ontwikkelingen om te gaan en om cruciale nieuwe inzichten op te doen. Het is nodig om af te stappen van traditionele budgetteringsprocessen, zodat de financiële afdeling altijd klaar is om op nieuwe kansen in te springen.

Uit onze gesprekken met diverse CFO’s komt ook een sterke wens naar voren om te investeren in de laatste financiële technologie. Dat is nodig om hun team in staat te stellen om optimale toegevoegde waarde voor de onderneming te creëren. Daarvoor moet een beroep worden gedaan op het belangrijkste bedrijfsmiddel in het digitale tijdperk: data.

Data is de brandstof die nodig is voor een versnelde digitale transformatie. En voor de krachtigste verandering kan worden gezorgd door de financiële afdeling te voorzien van alle tools die nodig zijn inzichten uit die data te putten. De CFO kan op die manier beslissingen nemen die de regels van het spel veranderen.

Het probleem is dat veel financiële afdeling niet beschikken over professionele datawetenschappers of de technische knowhow die nodig is om data volledig te doorgronden.

Het goede nieuws is dat er voor CFO’s kansen liggen om de toegang tot data, gegevensanalyse en planning te democratiseren. Dit is mogelijk met oplossingen die via de cloud worden aangeboden. CFO’s kunnen daarmee hun medewerkers het heft in handen geven en voor ingrijpende verbeteringen zorgen. Het gebruik van deze clouddiensten maakt het bovendien mogelijk om terugkerende, routinematige taken te automatiseren. De financiële afdeling houdt op die manier meer tijd over om inzichten uit data te putten die bijdragen aan een snellere digitale transformatie.

Het is zaak om op veilige wijze en op grote schaal disruptieve financiële oplossingen te implementeren. Dit vraagt om een versnelde overstap op cloudgebaseerde oplossingen voor gegevensanalyse en planningstechnologie zoals die van Board. Wij beschikken over ruime ervaring met de verwerking van grote datavolumes en kunnen zorgen voor een snelle en betrouwbare aanlevering van impactrijke inzichten.

Het kan zijn dat de financiële afdeling al veel activiteiten in de cloud heeft ondergebracht. Maar de gebruikte clouddiensten moeten wel hun waarde in de praktijk bewijzen. Zeker wat betreft het opschalen van financiële processen ter ondersteuning van de strategische bedrijfsprioriteiten. In de praktijk merken we dat veel CFO’s beseffen dat ze minder tijd moeten besteden aan het op orde krijgen van basisprocessen en meer tijd aan de realisatie van de digitale financiële processen van de toekomst.

Er liggen volop kansen voor CFO’s om een voortrekkersrol te spelen in het vormgeven van de digitale toekomst van hun onderneming. Ze kunnen de financiële afdeling doen uitgroeien tot de natuurlijke thuisbasis van data, het meest strategische bedrijfsmiddel. Binnen sommige organisaties zal dit vragen om ingrijpende veranderingen, zoals een hernieuwde focus op analyse-, planning- en rapportageprocessen die op de toekomst in plaats van het verleden zijn gericht. Er moet bovendien talent worden aangetrokken met nieuwe vaardigheden en een andere mentaliteit om de financiële afdeling om te vormen tot de motor van digitale transformatie.

Dit zijn belangrijke vraagstukken met verstrekkende gevolgen voor de digitale transformatie en de toekomst van de financiële afdeling. Een nog belangrijkere vraag is of CFO’s klaar voor deze uitdaging zijn. Die vraag en andere vragen legden we voor aan 500 CFO’s in het kader van een wereldwijde enquête onder bedrijven in diverse belangrijke sectoren. Download het report om de resultaten van de enquête te lezen.

Dit artikel wordt u aangeboden door:

Gerelateerde artikelen