Kansen administratiekantoor op groei financieringsadvies

Voor administratiekantoren liggen er kansen hun advisering over financiering uit te breiden. Hiermee kunnen zij omzetverlies in het administreren en opstellen van jaarrekeningen en aangiften compenseren. Daarnaast vergroten zij de slagingskans van de financieringsaanvraag van hun klanten.

Dat er een potentiële markt is, blijkt uit het feit dat de 149 door ING Economisch Bureau geënquêteerde NOAB kantoren gemiddeld door slechts 31% van de klanten betrokken wordt bij hun financieringstraject.
De marktpotentie wordt nog eens onderstreept, doordat ongeveer de helft van de kantoren denkt dat er onder klanten meer behoefte bestaat aan advisering over financiering dan nu gegeven wordt. De kantoren verstrekken bovendien in de meeste gevallen enkel de financiële bijlage bij de financieringsaanvraag, maar een kantoor zou bij een groter deel van het financieringstraject betrokken kunnen zijn. De begeleiding van het hele traject neemt nu een tweede plaats in.
Meer waarde toevoegen aan financieringsaanvraag
Naast complete begeleiding controleren de kantoren regelmatig door ondernemers zelf opgestelde financieringsaanvragen. Die aanvragen krijgen gemiddeld het rapportcijfer 5,1, wat de kantoren de ruimte geeft verbeteringen voor hun klanten aan te brengen. Daarmee zal de slagingskans van een financieringsaanvraag stijgen, zodat de kantoren hun toegevoegde waarde vergroten. 
__________________________________________________________________________
Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de continuïteit en groei van uw onderneming veilig te stellen. Voorkom risico’s, volg de masterclass Alternatieve Financieringsvormen en maak een succes van uw (her)financiering. Meld u direct aan
__________________________________________________________________________
 
Administratiekantoren kunnen een bijdrage leveren aan het vinden van een financieringsvorm die past bij de levensfase en het risico van de onderneming. In het veranderend financieringslandschap voor het MKB komen nieuwe financieringsvormen op. Daarnaast is de noodzaak om verschillende financieringsvormen te combineren groter geworden, omdat het MKB de afgelopen jaren op buffers heeft ingeteerd.
Stappen nodig om de kansen te verzilveren 
Er liggen voor kantoren dus kansen om dienstverlening uit te breiden en zo verdwijnende omzet uit samenstellen en administratie te compenseren. “Om de kansen te pakken is wel een aantal zaken nodig: kennis van financieringsvormen door opleiding en training, het benutten van voordelen van standaardisering en digitalisering, goede contacten met verschillende financiers,  samenwerken met andere kantoren om meer kennis voor klanten in te kunnen zetten en prijsmodellen ontwikkelen die aansluiten bij de financieringsvraag. Zo kan het administratiekantoor een nog grotere rol spelen bij het invullen van de financieringsbehoefte van de ondernemer”, aldus Sasja Winters, sectormanager zakelijke dienstverlening van ING.

Gerelateerde artikelen