Kandidaten hebben keuze bij zoeken naar een baan

Na de Zweden en Duitsers is onze beroepsbevolking het meest positief over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jaarlijkse Job Confidence

“Nederland is bezig met een enorme economische inhaalslag,” stelt Joost Fortuin, Managing Director van PageGroup Nederland. “Kandidaten hebben weer een keuze bij het zoeken naar een baan.”

Na jaren van sombere berichten over de arbeidsmarkt, brak in 2016 eindelijk de zon door. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) noteerde de sterkste daling in werkloosheid in tien jaar. Het aantal werkenden groeide flink tot bijna 8,5 miljoen. Daarmee waren er eind 2016 zelfs meer werkenden dan bij het begin van de crisis.

De kandidaat is aan zet
Dit zorgt voor een toename van het zelfvertrouwen en dat zien we terug in de Job Confidence Index, waarmee PageGroup ieder kwartaal de stemming onder de beroepsbevolking meet. Het vertrouwen in de economie steeg het afgelopen jaar flink. Aan het begin van 2016 dacht 63 procent van de werkenden en werkzoekenden dat de economie zou aantrekken. In het laatste kwartaal was dat percentage gestegen tot bijna driekwart (73 procent) van de beroepsbevolking. Nederlanders zijn, na Zweden en Duitsers, ook het meest positief over de nabije toekomst van de arbeidsmarkt: 66 procent denkt dat die nog verder zal verbeteren dit jaar.

“Hoewel we er wat langer over deden om te herstellen van de recessie dan de ons omringende landen, zien we nu een enorme acceleratie in de economische groei”, zegt Fortuin. “Bedrijven zijn evenredig meer gaan werven en er is daardoor meer druk ontstaan op de arbeidsmarkt. We doen het weer goed in Nederland: we zijn van het zieke jongetje in de klas ineens de toppresteerder van de regio geworden. Dat heeft tot gevolg dat de kandidaat nu aan zet is en dat zorgt voor vertrouwen.”

Vijftigplussers zijn in trek
Ook het aantal vijftigplussers dat positief is over de kansen op arbeidsmarkt, groeide het afgelopen jaar gestaag. Aan het begin van 2016 dacht slechts 37 procent van de ondervraagden dat het mogelijk was om binnen drie maanden een baan te vinden. Aan het eind van het jaar was dat aantal gegroeid tot bijna de helft (47 procent) van de kandidaten. Dit groeiende optimisme is terecht. Het werkloosheidspercentage daalde in 2016 het sterkst onder oudere werknemers: van 6,4 naar 4,9 procent.

“De afgelopen jaren was er in Nederland in zekere zin sprake van leeftijdsdiscriminatie”, stelt Fortuin. “Medewerkers van boven de veertig werden gezien als te duur. Nu begint het besef door te dringen dat oudere medewerkers over het algemeen loyaler zijn dan de jongere. Oudere medewerkers mogen dan misschien wat duurder zijn, maar ze brengen meer kennis met zich mee en ze wisselen minder snel van baan. Bekijk je het puur als investeringsvraagstuk, dan is de oudere medewerker uiteindelijk zelfs goedkoper dan de jongere. De vijftigplusser is door dit besef van een ongewenste kandidaat een geaccepteerde en zelfs geprefereerde kandidaat geworden.”

We zien de toekomst zonnig in
Maar liefst 77 procent van de Nederlandse kandidaten ziet de toekomst voor zichzelf op de arbeidsmarkt zonnig in. Dat heeft te maken met de toegenomen vraag, maar ook met de toegenomen flexibiliteit van bedrijven, zegt Fortuin: “Omdat de vraag naar personeel groeit, is er op carrièregebied meer mogelijk. Salarissen zijn flexibeler en er is meer beweging in het takenpakket. Er zal sneller promotie kunnen worden gemaakt en Nederlandse bedrijven zijn bovendien meer dan in het verleden gericht op het creëren van een werkomgeving waarin de werk-privé balans een rol speelt.” 

In 2016 was slechts 35 procent was van de ondervraagden tevreden over de werk-privé-balans. Daarmee staat Nederland in de Confidence Index bijna onderaan de ranglijst in Europa. Alleen de Polen scoorden nog lager, met 29 procent. Om de balans te verbeteren zoekt 90 procent van de Nederlanders het liefst een baan zo dicht mogelijk bij huis, zo blijkt uit eerder onderzoek van PageGroup. Fortuin: “Met name de jongere generatie vindt dit belangrijk, bijvoorbeeld omdat zij een gezin willen stichten. De tijd dat bedrijven zeggen: kom eerst maar in dienst en dan zien we wel verder, is voorbij. De kandidaat dicteert.”

Nederland haakt weer aan
Na jaren van stagnatie is Nederland volgens Fortuin nu eindelijk begonnen met een inhaalslag op het gebied van een modern werkklimaat. “Het faciliteren van de behoeften van jonge mensen, gelijke betaling van mannen en vrouwen, de versnelde integratie van oudere werknemers, het investeren in mogelijkheden om vanuit huis te werken: we kunnen eindelijk weer aanhaken bij de ontwikkelingen in de rest van de wereld”, besluit Fortuin. “En dat is goed nieuws. Nederland is wakker geworden.”

Is uw vacature dé droombaan voor Finance Professionals?
Plaats snel en eenvoudig uw vacature op Finance.nl, dé vacaturesite voor financials. Ontdek nu hoe u uw vacature onder de aandacht van 100.000 Finance Professionals brengt. Finance.nl biedt ook vele mogelijkheden voor employer branding, naamsbekendheid of andere campagnes. Meer informatie? Mails ons via info@finance.nl, bel 020 5799918 of ga direct naar Finance.nl.

Gerelateerde artikelen