Kan Franse staatsschuld corporate finance raken?

Tekort aan geld in Eurozone

De Europese Commissie wil zeven EU-landen onder financieel toezicht stellen vanwege hun te hoge begrotingstekort en staatsschuld. Het gaat om Frankrijk, Italië, België, Polen, Hongarije, Slowakije en Malta. Dit is de eerste keer sinds de coronacrisis dat de Commissie de begrotingsdiscipline gaat handhaven.

  • Brussel stelt zeven EU-landen onder financieel toezicht
  • Frankrijk en Italië grootste zorgenkinderen begrotingsdiscipline
  • Mogelijke subsidie-opschorting bij nalatigheid, maar nog nooit toegepast

De ministers van Financiën van de EU-landen moeten volgende maand instemmen met de zogeheten procedure voor buitensporige tekorten voor deze zeven landen. In het najaar zal de Commissie hen voorschrijven hoe ze hun begroting de komende jaren moeten bijsturen. Volgend voorjaar moeten ze daarover verslag uitbrengen. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

 


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Mogelijke sancties bij nalatigheid

Als de EU-ministers vaststellen dat een land te weinig doet om tekort en schuld te verminderen, kunnen EU-subsidies worden opgeschort, zo stelde onder meer de Rekenkamer onlangs. Dat is echter nog nooit gebeurd. De regels zijn recent aangepast, waardoor landen meer tijd en ruimte krijgen om weer op koers te raken.

De Franse staatsschuld is opgelopen tot 3.000 miljard euro. Dit bedrag komt neer op 112% van het bbp (bruto binnenlands product). President Emmanuel Macron heeft intussen maatregelen voorgesteld om de schuld aan te pakken, waaronder het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 64 jaar. Deze maatregel stuit echter op weerstand, aangezien het Franse pensioenstelsel voornamelijk gebaseerd is op een omslagstelsel waarbij werkenden betalen voor gepensioneerden. Met een duur sociaal stelsel en geleende coronasteun tijdens de pandemie, staat Frankrijk op de vijfde plaats van landen met de hoogste staatsschuld in de EU.

Frankrijk en Italië grootste zorgenkinderen

Frankrijk en Italië worden door experts in de financiële markten gezien als grootste zorgenkinderen. Z0 waarschuwde aandelenanalist en commentator Corne van Zeijl onlangs voor de combinatie van enerzijds groeiende schulden met anderzijds de spreiding van verantwoordelijkheid over de schuldenlast individuele lidstaten over de gehele eurozone. Het begrotingstekort van Frankrijk daalt amper en de staatsschuld is veel te hoog. Italië staat er nog slechter voor.

De Italiaanse staatsschuld bedraagt momenteel 137,3% van het bbp (bruto binnenlands product). Dit is meer dan het dubbele van de EU-norm van 60%, waar Nederland momenteel aan voldoet. Hoewel de situatie op korte termijn geen directe problemen lijkt op te leveren, waarschuwen experts dat Italië kwetsbaar is: De economische groei blijft namelijk achter, terwijl de staatsschuld niet proportioneel mee slinkt met de economie.

Hoewel ook andere lidstaten de Europese begrotingsregels schenden, zijn die overtredingen volgens de Commissie licht en tijdelijk. Estland bijvoorbeeld steekt veel geld in defensie vanwege de Russische dreiging.

Gevolgen voor bedrijfsfinanciering

Hoge overheidsschulden in grote economieën als Frankrijk en Italië kunnen leiden tot opwaartse druk op de rentes voor overheidsleningen. Dit kan op zijn beurt de financieringskosten voor bedrijven verhogen, aangezien bedrijfsleningen vaak zijn gekoppeld aan overheidsobligaties als benchmark.

  • Als beleggers minder vertrouwen krijgen in de houdbaarheid van de Franse en Italiaanse staatsschulden, kan dit het vertrouwen in de euro ondermijnen. Een zwakkere euro maakt het duurder voor Europese bedrijven om financiering aan te trekken op internationale markten.
  • Extreem hoge staatsschulden in kernlanden als Frankrijk en Italië kunnen leiden tot speculatie over een mogelijke uittreding uit de eurozone. Dit vergroot de onzekerheid en instabiliteit op de financiële markten, wat de toegang tot financiering voor bedrijven kan bemoeilijken.
  • De Franse en Italiaanse tekorten kunnen leiden tot strengere EU-begrotingsregels en mogelijke sancties. Dit kan de financiële armslag van deze landen verder beperken, met negatieve gevolgen voor de economische groei en bedrijfsinvesteringen.
Gerelateerde artikelen