Kamerlid (VVD): ‘Rente door vertraging bij fiscus niet bij belastingplichtige leggen”

'Belastingrente over vertraagde aanslag met coulance behandelen'

Volgens VVD-kamerlid Wendy van Eijk -sinds november woordvoerder op het gebied van fiscaliteiten en belastingdienst en lid van de kamercommissie Financien– moet de belastingdienst coulant omgaan met de rente die berekend wordt over aanslagen, die nog niet vaststaan vanwege vertraging bij de belastingdienst.

  • fiscus moet rekening houden met de oorzaak van vertraagde belastingaanslag
  • Jurist waarschuwde eerder voor traagheid bij belastingdienst
  • Tweede Kamer kent problematiek en werkt aan voorstellen

Van Eijk zegt dat in antwoorden op vragen van FM.nl, naar aanleiding van een artikel van Mr. N. van den Hoek van Jaeger Advocaten & belastingadviseurs waarover Accountantweek.nl onlangs publiceerde (‘Trage fiscus leidt tot onterecht belastingrente’). Volgens van den Hoek kampt de Belastingdienst namelijk met ernstige vertragingen door interne problemen.

Bent u accountant of heeft u te maken met accountancy en heeft u een visie op dossiers, issues en (praktische) zaken die voor de sector relevant zijn, informeer dan de redactie voor een mogelijke publicatie, blog, analyse of een interviewgesprek.

Frustratie

Dit leidt volgens de jurist tot frustratie en financieel nadeel voor belastingplichtigen. Hij wijst in het artikel op een forse stijging van de belastingrente. Hoewel er wettelijke beperkingen zijn, zoals de rentestop bij een verzoek om een aanslag, geldt dit niet voor langdurige boekenonderzoeken. In dergelijke gevallen kan het zorgvuldigheidsbeginsel reden zijn om de belastingrente te matigen. Volgens van Eijk is de problematiek duidelijk en moet de fiscus rekening houden met de oorzaak van vertragingen.

1. FM.nl Wat is uw eerste reactie op het artikel ?

Wendy van Eijk: “Het artikel Trage fiscus leidt tot onterecht belastingrente”  beschrijft een aantal situaties waarin een belastingplichtige belastingrente verschuldigd is over de te betalen belasting. Het is goed dat knelpunten onder de aandacht worden gebracht. De NOB heeft in haar knelpunten notitie 2024 onlangs ook aandacht gevraagd voor het vraagstuk rondom belastingrente. De problematiek is bekend en moet worden aangepakt. De Afdeling Advies van de Raad van State heeft op 5 juli 2023 geadviseerd om een integrale toekomstvisie op belastingrente te ontwikkelen. In de brief van 19 september 2023 is door het Ministerie van Financiën aangekondigd scenario’s uit te werken en het huidige belastingrentesysteem verder te bezien. Het is belangrijk dat knelpunten uit de praktijk in het nieuwe systeem adequaat worden geadresseerd.”

Als blijkt dat het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag vanwege uitvoeringstechnische redenen aan de zijde van de Belastingdienst niet mogelijk is, is enige coulance wenselijk.

2. FM.nl: In hoeverre moet er een coulante renteregeling komen voor die aanslagen die buiten de schuld van de belastingplichtige burger/bedrijf vertraagd zijn?

Wendy van Eijk: “Een belastingplichtige heeft een eigen verantwoordelijkheid om een aangifte tijdig, volledig en juist te doen, en de verschuldigde belasting op tijd te betalen. En mocht daar aanleiding toe zijn, bijvoorbeeld in geval van een lopend boekenonderzoek, een voorlopige aanslag of nadere voorlopige aanslag te vragen. Dat vraagt ook om (meer) bewustwording bij de belastingplichtige. Als blijkt dat het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag vanwege uitvoeringstechnische redenen aan de zijde van de Belastingdienst niet mogelijk is, is enige coulance wenselijk. Of beter nog, dat belastingplichtige en Belastingdienst tot een werkbare oplossing komen om te voorkomen dat (onbedoeld) de verschuldigde rente oploopt.”

Wendy van Eijk is VVD-kamerlid en werd geboren op 14 februari 1973 in Maarheeze. Ze woont momenteel in Weert. Ze heeft fiscale economie gestudeerd en was 17 jaar werkzaam bij fiscale advieskantoren en in het bedrijfsleven. Ze is in november 2023 Tweede Kamerlid en woordvoerder belastingzaken.

3. FM.nl: Wat is uw standpunt ten aanzien van renteberekening door de fiscus? 

Wendy van Eijk: “De Belastingdienst heeft een aantal uitdagingen op het gebied van personeel en ICT. Dat leidt helaas in sommige situaties tot een niveau van dienstverlening dat onder de norm dreigt te geraken. Dat gebeurt niet opzettelijk en al helemaal niet met de bedoeling om de renteteller te laten oplopen. De rekening van de vertraging – als gevolg van genoemde uitdagingen – hoort in ieder geval niet bij de belastingplichtige te worden gelegd. Zeker met de hoge rentetarieven, kan de rekening (onterecht en hard) oplopen. Dat zouden we met z’n allen moeten willen voorkomen.”


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Gerelateerde artikelen