Kamerlid Erkens: “Bedrijfsopvolging wordt fiscaal werkbaarder”

Erkens: "Niet blij met versobering van regeling waarmee buitenlands geschoold personeel aangetrokken wordt"

De Tweede Kamer heeft in de laatste vergadering ingestemd met het Belastingplan voor 2024. Ten opzichte van de plannen van het kabinet, werden enkele wijzigingen overeengekomen. Deze wijzigingen omvatten onder andere een aanzienlijke stijging van de belastingtarieven in box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting, evenals beperkingen voor de 30%-regeling voor hoger geschoolden uit het buitenland. Ook veranderd de belastingregelgeving rondom Ov-abonnementen van de werkgever en de vergoeding voor zakelijke kilometers. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met de belastingplannen voor 2024.

Reden voor FM.nl om de woordvoerder voor belastingzaken van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, Silvio Erkens, enkele vragen voor te leggen.

1. FM.nl: Waarom moet het bestaande belastingstelsel worden aangepast ?  

Silvio Erkens: “Ieder jaar stelt de regering een nieuw Belastingplan voor. Sommige regels worden aangepast, andere blijven hetzelfde. In dit belastingplan hebben we belangrijke stappen gezet. Zo hebben we de wereldwijde minimumbelasting ingevoerd, waarmee bedrijven in Nederland niet meer hoeven te concurreren met bedrijven die veel minder belasting betalen. Ook hebben we de regels rondom de bedrijfsopvolgingsregeling aangepast en zorgen we er voor dat die werkbaarder worden voor ondernemers.”

2. FM.nl: Wat zijn (volgens u de belangrijkste) wijzigingen, die bedrijven in financiële zin gaan merken?

Silvio Erkens: “Door een aantal partijen zijn een paar forse belastingverhogingen voor ondernemers voorgesteld. Zo wordt de bankenbelasting verhoogd, stijgt het tarief in box 2 en komt er een heffing op de inkoop van eigen aandelen. Dat zijn lastenverzwaringen die ondernemers hard gaan raken. De VVD heeft zich hiertegen verzet en tegen gestemd, maar met steun van o.a. PvdA-GL, D66, CU en de PVV zijn deze maatregelen toch doorgevoerd. Ons voorstel om de accijns op brandstof volgend jaar niet te verhogen heeft het gelukkig wel gehaald. Daar profiteren ook ondernemers van.”

3. FM.nl: Door welke sectoren en welke segmenten zullen de veranderingen het meest gevoeld worden?

Silvio Erkens: “In de komende jaren zullen een aantal fiscale vrijstellingen op klimaatgebied worden afgeschaft. Voor bijvoorbeeld de glastuinbouw en industriële bedrijven die actief zijn in de productie van onder andere bouwmaterialen betekent dit dat er een hoop gaat veranderen. We willen onze industrie verduurzamen, maar wel hier in Nederland. Daarom hebben we met andere partijen opgetrokken om deze voorstellen aan te passen. De glastuinbouw krijgt nu meer tijd om te verduurzamen. Ook gaat er op ons verzoek extra onderzoek komen naar de stapeling van maatregelen voor industriële bedrijven.”


Silvio Erkens: “Voor volgend jaar moet de behandeling van Belastingwetten in de Tweede Kamer over het jaar worden uitgesmeerd, zodat ieder voorstel meer aandacht kan krijgen.”

4. FM.nl: Welke voorstellen en aanpassingen moeten volgens de VVD vooral niet worden aangenomen en uitgevoerd?

Silvio Erkens: “Wij maken ons zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland. De lastenverzwaringen die er dankzij o.a. PvdA-GL, D66, CU en de PVV zijn gekomen helpen daar niet bij. Ook het versoberen van de 30%-regeling, waarmee technisch geschoold personeel uit het buitenland aangetrokken wordt, is iets waar wij niet blij mee zijn. Wij hadden liever gezien dat deze regeling aangescherpt zou worden met bijvoorbeeld een opleidingseis, zodat we er alleen de mensen mee aantrekken die we echt nodig hebben voor onze economie. Het Belastingplan is nu door de Tweede Kamer aangenomen. Het is nu aan de Eerste Kamer om er naar te kijken. Als voorstellen democratisch vastgesteld zijn, moeten ze uiteraard wel worden uitgevoerd.”

5. FM.nl: Kunt u het scenario schetsen indien het belastingplan níet wordt aangenomen ?

Silvio Erkens: “De Eerste Kamer is nu aan zet, het is aan hen om deze afweging te maken.  Als het Belastingplan niet wordt aangenomen, blijft alles bij het oude. Dat betekent ook dat de maatregelen die we hebben genomen om steun te geven aan mensen die moeilijk rond kunnen komen niet doorgaan. Ook ontstaat er dan een gat op de begroting. Dat zou dus geen goed nieuws zijn.”

6. FM.nl: Zijn de ruim 50 voorstellen vanuit de Tweede Kamer op de kabinetsplannen, bestuurlijk voldoende doordacht?

Silvio Erkens: “Tijdens het debat heb ik aangegeven buikpijn te krijgen van de enorme hoeveelheid voorstellen vanuit de Kamer. Daar zaten ook een aantal ondoordachte voorstellen tussen, die onbedoelde effecten zullen hebben. Die voorstellen hebben we dan ook niet gesteund, omdat dat wat ons betreft geen goed bestuur is. Daar maken we ons zorgen over. Voor volgend jaar vinden we dat we de behandeling van Belastingwetten meer over het jaar moeten uitsmeren, zodat ieder voorstel meer aandacht kan krijgen.”


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


 

Gerelateerde artikelen