Kadaster beste jaarverslag

Het Kadaster heeft op 18 februari de F.G. Kordes-Trofee 2008 in de wacht gesleept voor het meest toegankelijke jaarverslag in de (semi)publieke sector. Het jaarverslag van Autoriteit Financiële Markten (AFM) kreeg een eervolle vermelding.

De winnaars ontvingen de Trofee uit handen van de heer F.G. Kordes, voormalig president van de Algemene Rekenkamer en naar wie de prijs is vernoemd. Het jaarverslag van het Kadaster onderscheidt zich in transparantie.

Niet alleen de successen, maar ook de tekortkomingen worden belicht, aldus de jury. Het jaarverslag geeft een duidelijk beeld van missie, visie en doelstellingen. Deze doelstellingen zijn in het jaarverslag uitvoerig vertaald naar de mate van realisatie. En in het verantwoordingsproces is er sprake van interactie met zowel interne als externe belanghebbenden

Gerelateerde artikelen