Kabinet op termijn miljarden extra kwijt aan oplopende rente

De oplopende rente op de staatsschuld kan het kabinet miljarden euro's extra kosten. Dat blijkt uit een bijlage van de Voorjaarsnota.

Het CPB gaat er in zijn jongste raming van uit dat de rente op staatsleningen de komende jaren gestaag oploopt. Dat leidt dit jaar tot een stijging van de rentelast voor de overheid met naar schatting 246 miljoen euro. Dat bedrag loopt op naar 2,3 miljard euro in 2025. Over de gehele kabinetsperiode zou dat op kunnen tellen tot ruim 5 miljard euro.

Het kabinet kijkt in augustus naar de stijgende rentekosten. Dan zijn er nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau (CPB).

Grote zorgen over de stijgende rente en hogere kosten zijn er nog niet bij Financiën. Wel verwachten ambtenaren wel dat het tot “budgettaire problematiek” zal leiden, onder meer bij het maken van de begroting voor volgend jaar, blijkt uit de bijlage waar het AD dinsdag als eerste over berichtte.

De afgelopen jaren was de rente extreem laag en soms zelfs negatief. Dat betekende dat Financiën geld toe kreeg bij het afsluiten van staatsleningen. De lage rente was voor het kabinet ook de reden om miljardenfondsen op te zetten voor de aanpak van de klimaat- en stikstofproblemen. Ook kwam er een fonds voor langetermijninvesteringen.

Gerelateerde artikelen